HBRS sommerleir ble utsolgt på syv minutter! Når vi i fjor opplevde at sommerleirene ble utsolgt på 20 minutter, så ble vi helt satt ut. Når vi da i år opplever at sommerleiren blir utsolgt på 7 minutter så mangler vi ord.

Det er så klart en stor glede å se at vår sommerleir er så populær, det tydeliggjør  hvor viktig dette tilbudet er. Vi har fått mange telefoner og mailer i etterkant med personer som hadde gledet seg til å bli med på årets sommerleir, men som ikke rakk å få plass. Fortvilelsen de opplever av å miste den muligheten gjør vondt. Vi ser at det er  et skrikende behov for å møte likesinnede for å finne et fellesskap. Der man kan utforske i trygge rammer. Dette er svært viktig i forhold til å forebygge psykisk uhelse.

Dette bare understreker hvor viktig det er at HBRS får mulighet og ressurser til å kunne styrke og utvikle vår tilbud til våre medlemmer og andre berørt av denne tematikken. Og ikke minst styrke HBRS som en organisasjon som jobber for et trygt og sikkert behandlingstilbud, og aksept i storsamfunnet.

Til de av dere som ikke fikk plass, men som står på venteliste. Vit at vi ser dere og vit at vi gjør alt vi kan for å få dere med, og at vi kommer til å jobbe hardt med å se på løsninger som kan bidra til at flere kan bli med.
Vi håper at dette budskapet når fram til våre politikere, Helsedirektoratet og Bufdir og at de ser viktighetene av å styrke foreningen og det arbeidet vi gjør.