Harry Benjamin ressurssenter sitt arbeid siden 2000 og historien for personer med kjønnsdysfori i Norge fra 1962

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er en landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer, samt deres pårørende, med hovedfokus på kjønnsdysfori. HBRS arbeider for å styrke Nasjonal behandlingstjeneste ved Oslo Universitetssykehus

HBRS ble startet opp 9. januar 2000 og det har siden 1963 vært en offentlig behandling for pasienter med kjønnsdysfori på Rikshospitalet. I dag er behandlingen en nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens på Oslo universitetssykehus.

Historien begynner i Norge med offentlig behandling:

 •  1962: Den første kjønnsopererte mann (kvinne>mann) operert i Norge. Det var på Aker sykehus.
 •  1963: Første kjønnsopererte kvinne (mann>kvinne) ble operert på Rikshospitalet. Samtlige operasjoner som er utført i Norge fra og med 1963 er utført på Rikshospitalet som var pålagt et offentlig ansvar for behandling av diagnosen transseksualisme.
 •  1963: Personer med kjønnsdysfori på Rikshospitalet får nytt personnummer etter hovedoperasjon. Personer med kjønnsdysfori blir juridisk likestilt med alle andre kvinner og menn i Norge.
 •  2000: Behandlingen i Norge for personer med kjønnsdysfori ble nedlagt 1. januar 2000. Fram til behandlingen for mennesker som fikk diagnosen transseksualisme ble nedlagt i 2000, var behandlingen basert på evaluering av psykiatere utenfor Rikshospitalet. Psykiaterne utførte sitt arbeid på timelønn. Det var kun en sykepleier på halv stilling som var ansatt for å arbeide med personer med kjønnsdysfori.
 •  2000: Harry Benjamin Ressurssenter HBRS (LFTS fram til 2009) ble stiftet 9. januar. HBRS begynte med engang med et avgjørende helsepolitisk arbeid og ved synliggjøring i media. Det var helt nødvendig at noen av styremedlemmene valgte å stå fram offentlig for at personer med kjønnsdysfori skulle bli synliggjort å gi gruppen et ansikt.

Det første styre i HBRS (LFTS i 2000).

 •  2000: Harry Benjamin Ressurssenter HBRS (LFTS fram til 2009) ble stiftet 9. januar. HBRS begynte med engang med et avgjørende helsepolitisk arbeid og ved synliggjøring i media. Det var helt nødvendig at noen av styremedlemmene valgte å stå fram offentlig for at personer med kjønnsdysfori skulle bli synliggjort å gi gruppen et ansikt.
 • 2000: Lørdag 5. februar ble for første gang i historien personer med kjønnsdysfori synliggjort som gruppe i Media. Lørdagsrevyen på NRK hadde 5 minutters innslag med nyvalgt leder av HBRS Tone Maria Hansen, som informerte at det var stiftet for første gang i historien en organisasjon for personer med kjønnsdysfori av mennesker som selv tilhører minoriteten. Det ble også tatt opp den tragiske situasjonen at behandlingen i Norge var nedlagt.
 •  2000: 14. februar ble for første gang personer med kjønnsdysfori en sak i stortingets spørretime. Daværende helseminister Dagfinn Høybråten måtte svare på spørsmål fra representanter fra SV og Høyre.
 •  2000: April: Første sosiale samling for personer med kjønnsdysfori ble arrangert i på St. Olavs plass. Personer med kjønnsdusfori sto på stand på Karl Johans gate for første gang i historien og synliggjorde diagnosen transseksualisme.
 •  2001: HBRS arrangerer verdens største konferanse om kjønnsdysfori og kjønnsidentitet i Oslo, 20. oktober 2001. Mer enn 250 personer kom til den første konferansen i Norges historie om kjønnsdysfori. De fremste fagpersoner med kunnskap om diagnosen i Europa og Norden holdt foredrag og Tone Maria Hansen holt innlegg om det å være en kjønnsoperert kvinne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historien første konferanse om diagnosen transseksualisme i Norge. Folkets hus i Oslo 20.oktober 2001.

 

 • 2002: Takket være et fantastisk helsepolitisk arbeid fra HBRS så kommer behandlingen i gang igjen i januar 2002. HBRS krever at Rikshospitalet må ansette flere fagpersoner som kun skal arbeide med pasienter med kjønnsdysfori og leie inn kirurg fra Sverige for å lære opp norske kirurger. For første gang må Rikshospitalet ansette leger og psykologer til kun å arbeide med pasienter med kjønnsdysfori. Rikshospitalet oppretter GID- klinikken med fire ansatte og leier inn svensk kirurg som arbeider med denne pasientgruppen i Sverige. Kvaliteten på behandlingen blir nå betydelig bedre enn før behandlingen ble nedlagt.
 •  2002: Justisdepartementet i samarbeid med HBRS legger fram ny navnelov som for første gang i historien gir personer med kjønnsdysfori rett til å skifte navn før de kommer i behandling på Rikshospitalet. HBRS sørget også for at de som i dag beskriver seg som transpersoner skulle kunne skifte fornavn om de ønsket det, ved å vise til at det også gjelder de med” transgender” identitet. Transpersoner var på den tiden ikke et innarbeidet begrep i Norge. Viktige rettigheter som brystproteser og parykk blir godkjent som en rettighet for pasienter med kjønnsdysfori i Folketrygdeloven.
 •  2003: For første gang i historien får HBRS prosjektmidler til å arbeide med kunnskap for helsearbeidere.  HBRS får 1,5 millioner i et 3 årlig prosjekt fra Helse- og omsorgsdepartementet. HBRS og GID – klinikken på Rikshospitalet innleder et viktig samarbeid ved å holde kurs for helsearbeidere rundt om i Norge.
 •  2004: HBRS arrangerer den første konferansen i Norden om barn og unge som søker hjelp for kjønnsdysfori. De fremste fagpersoner i verden med erfaring og kunnskap om behandling for barn og unge med en slik problemstilling holdt foredrag. Konferansen førte til at Rikshospitalet som det første sykehus i Norden, begynte å ivareta barn og unge under 16 år ved utredning, behandling og oppfølging.
 •  2005: HBRS feirer 5. års jubileum med Europas største konferanse om kjønnsdysfori. HBRS får i Bologna tildelt The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) den største og viktigste fagkonferansen om kjønnsdysfori i Oslo, juni 17 – 29, 2009.
 •  2005: Foreldre- og familieforeningen i HBRS blir stiftet 17. september 2005. For første gang i historien er det en forening som også ivaretar foreldre og familie av voksne, unge og barn med denne problemstillingen.
 •  2005: Diskrimineringsvern: Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte med at personer med kjønnsdysfori er omfattet av likestillingslovens kjønnsbegrep og at pasienter med kjønnsdysfori og de som er ferdig operert, dermed har et vern i form av likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn.
 •  2007: HBRS får av Barne– og likestillingsdepartementet kr 500.000,- på statsbudsjettet. Det er første gang regjeringen setter av midler på statsbudsjettet til drift av HBRS. Totalt har HBRS en økonomisk støtte på 1,2 millioner.
 •  2008: HBRS og Rikshospitalet samarbeider for å få laget spesialtilpasset vester for menn (K>M) som venter på bryst operasjon. Vestene dekkes midlertidig økonomisk av Rikshospitalet.
 •  2009: HBRS får av Barne- og likestillingsdepartementet øket sin støtte til kr 650.000,- på statsbudsjettet, men mister samtidig prosjektmidler på kr 400 000,- fra helsedirektoratet. HBRS har fra 2009 kr 250 000,- mindre til sitt arbeid enn i 2007 og 2008. Foreningen skifter navn på årsmøte til Harry Benjamin Ressurssenter.
 •  2009: HBRS starter et samarbeid med Rikshospitalet og protesemaker i Sverige. Pasienter med kjønnsdysfori på Rikshospitalet kan nå få dekket økonomisk spesialtilpasset penisprotese midlertidig av Rikshospitalet.
 •  2009: Juni 2009 arrangerte HBRS og samarbeidspartnere WPATH konferansen som er verdens største og viktigste fagkonferanse om kjønnsdysfori og andre problemstillinger i forhold til kjønnsidentitets tematikk. For første gang i WPATH konferansens historie var representanter fra et kongehus og regjeringen til stede. Det ble lagt merke til langt utenfor Norges grenser.

HBRS er den første pasient- og brukerorganisasjon i verden som har arrangert WPATH konferansen siden starten i 1979. Ansvar for å arrangere konferansen i USA og i Europa har vært forskjellige fagmiljøer. WPATH konferansen i Oslo ble den største og beste konferansen siden starten i 1979. HBRS fikk tildelt en æres plakett for å ha arrangert” The best ever WPATH conference”.

 •  2009: HBRS innleder et samarbeid med Norsk Forening For Klinisk Sexologi, institutt for klinisk sexologi og terapi og Rikshospitalet for å styrke landsfunksjonen for transseksualisme og å sikre de som beskriver seg som transpersoner adekvat hjelp fra helsevesenet.
 •  2010: HBRS feirer sitt 10 års jubileum med den største sosialsamlingen i organisasjonen historie. Landsfunksjonen for transseksualisme på Rikshospitalet videreføres i 5 nye år.
 •  2010: HBRS arrangerer for første gang sommerleir som ble en stor suksess. Det ble bestemt at det skal arrangeres årlige sommerleir for barn, unge, voksne og familie. HBRS søker støtte for sommerleir fra regjeringen.
 •  2011: HBRS får innvilget 2 årlig kunnskapsprosjekt av Helse og rehabilitering. HBRS kan dermed arrangere noen kurser om kjønnsdysfori og kjønnsidentitets-tematikk rundt om i Norge.
 •  2011: HBRS får bekreftet av Helse- og omsorgsdepartementet at Helsedirektoratet arbeider med en rapport som skal komme med forslag til departementet om hvordan pasienter med kjønnsdysfori på Rikshospitalet kan få støtte til vester, penisproteser, elektrolyse og laserbehandling fra folketrygden. HBRS har arbeidet med disse støtte ordninger siden 2002 uten at vi har fått forståelse fra helsemyndighetene.

HBRS tar opp støtteordninger i et møte med Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2011. HBRS viser til at Helsedirektoratet er positive til at pasienter med kjønnsdusfori skal få dekket penisproteser, vester og elektrolyse og laserbehandling av det offentlige. Vi ber om fortgang med denne prosessen og at dette kommer på plass i løpet av 2012.

Vi markerte også på dette møte at det var viktig at når bioteknologiloven nå er under evaluering, at nedfrysning av sæd og egg for vår pasientgruppe, blir en del av denne evalueringen.

 •  2011: Det ble i desember opprettet et interimsstyre for å opprette ungdomsgruppe i HBRS i første halvdel av 2012.
 •  2011: HBRS øker sitt medlemstall fra 136 til 212 medlemmer. Det er en formidabel økning på hele 26 %. Veldig mange av de nye medlemmene er under 25 år

 

Mere informasjon om historien fra 2012 og fram til dd. kommer i løpet av 2021