Kjønnsidentitet kjønnsdysforiHarry Benjamin Ressussenters historie

Begynnelsen

I 2000 fikk personer som var i behandling for kjønnsdysfori sjokkbeskjeden. Norges eneste kjønnskorrigerende tilbud ved Rikshospitalet skulle legges ned. Mange som stod i kø for å endelig å få kjønnskorrigerende kirurgi, fikk kalddusjen overlevert gjennom media. En 30 år lang medisinsk kamp var i ferd med å bli lagt i grus. I stedet for å la seg knuse stiftet noen personer som tilhører denne minoriteten organisasjonen Harry Benjamin ressurssenter og klarte å få Rikshospitalet og regjeringen til å snu etter aktiv politisk kamp. Dette viser hva som kan skje når mennesker som tilhører en stigmatisert og diskriminert minoritet selv reiser seg, synliggjør seg og tar kampen for frigjøring for gruppen man tilhører.

 

Navnets opprinnelse

HBRS har tatt navnet etter den tysk/amerikanske legen Harry Benjamin (1885-1986). Harry Benjamin var en av de første legene i verden som ivaretok personer som opplevde kjønnsdysfori. Benjamin er den legen i historien som har betydd mest for forståelsen for medisinsk behandling for vår sårbare minoritet. Harry Benjamin viet store deler av sitt liv til å hjelpe mennesker som opplevde kjønnsdysfori.

Hvor mange?

Omtrent 700 – 800 personer i Norge har gjennomgått en kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet siden 1963. Problemer med kjønnsidentitet opptar ikke bare de som selv sliter med det, men også de som står vedkommende nær; familie, kjæreste, venner, arbeidskamerater og skolekamerater. Stadig flere innenfor helsevesenet kommer i kontakt med mennesker som søker hjelp for kjønnskorrigerende behandling og andre med kjønnsidentitetsproblem. Selv om det er blitt større åpenhet i samfunnet for mennesker i vår gruppe og andre med kjønnsidentitetsproblem, er det fortsatt liten kunnskap hos politikere, helsearbeidere og generelt i samfunnet om kvinner og menn som får kjønnskorrigerende behandling på Oslo universitetssykehus.

Kjønnsinkongruens og Kjønnsdysfori

Personer som opplever kjønnsinkongruens beskrives som et manglende samsvar mellom det juridiske og sosiale kjønnet eller kjønnskategorien en person ble tildelt ved fødsel, og personens opplevelse av egen kjønnsidentitet. Mange lever gode liv med sin kjønnsinkongruens.

Andre utvikler en kjønnsdysfori med symptomer som sterk psykisk smerte, stort ubehag i forhold til kropp som en følge av manglende samsvar mellom egen kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og det kjønnet som de fikk tildelt ved fødsel. Det er vanlig at personer med sterk kjønnsdysfori opplever seg som jente eller gutt og søker hjelp for kjønnskorrigerendebehandling på Oslo universitetssykehus.

Harry Benjamin ressurssenter jobber nå for at samfunnet skal akseptere personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer.

På det medisinske området har vi kommet langt, men på det sosiale er det fortsatt en lang vei å gå. Daglig opplever personer som ønsker eller har utført en kjønnskorrigerende behandling å bli møtt med fordommer og noen opplever diskriminering og trakassering

DETTE ER HARRY BENJAMIN RESSURSSENTER (HBRS)

HBRS er en landsdekkende pasient og brukerorganisasjon for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende. HBRS ble stiftet i januar 2000, og har som mål å arbeide politisk og sosialt for at mennesker i vår målgruppe skal kunne leve åpent, uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert. HBRS er en pasientorganisasjon som arbeider for å informere og øke kunnskap vedrørende vår minoritet, og være en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud på Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruensOslo universitetssykehus. Vi arbeider med forebyggende helsearbeid. Forbedre levekår og livsvilkår, styrke personer i vår gruppe sin psykiske helse slik at man fungerer i skolen, på arbeide og ute i samfunnet.

Omsorg

Omsorg for mennesker i vår målgruppe er vårt viktigste arbeid, der trygghet og fellesskap er nøkkelord. En del personer i vår målgruppe er ensomme og redde og de lever veldig isolert. Symptomene er så sterke at det går utover deres funksjonsevner. Det medfører at de ikke fungerer i skole eller arbeid. HBRS ser det som viktig at vi arbeider sammen med fagpersoner for å snu denne situasjonen.

Tre sentrale faktorer:

Det er en viktig sak å bidra til å beskrive denne gruppen slik den faktisk er:

  • Menneskene i denne gruppen opplever seg som mann eller kvinne selv om kroppen skulle tilsi noe annet. kjønnsidentiteten er som mann eller kvinne.
  • Alle i denne gruppen er avhengig av en diagnose for å få medisinsk behandling. Sentralt for å få diagnosen kjønnsdysfori er at personen opplever seg som gutt eller jente fra barndom og ungdomsårene uavhengig av hva kroppen skulle tilsi. Når mennesker i denne gruppen får diagnosen så betyr det at spesialistene i den Nasjonale behandlingstjenesten (NBTK) går inn og bekrefter at personen tilfredsstiller kravene til diagnosen og som gir rett til behandling.
  • Før man påbegynner den medisinske behandling kan alle få nytt personnummer som betyr at myndighetene går inn juridisk og anerkjenner og likestiller alle i denne gruppen som mann eller kvinne – det er en likestilling fra myndighetene for denne gruppen med alle andre kvinner og menn.
  • Da har vi en situasjon i Norge at den subjektive opplevelsen blir bekreftet ved en diagnose og ved at myndighetene går inn juridisk og anerkjenner alle som det kjønn de opplever seg.

Identitet

For mange i denne gruppen er identiteten ikke transperson, men kvinne eller mann, og det får alle juridisk anerkjennelse, og likestilling for ved nytt personnummer. Derfor viser vi i dag til diagnosen kjønnsdysfori/personer med kjønnsdysfori og personer som går igjennom en kjønnskorrigerende behandling.

Nettverk

Foreldre/familieforeningen i HBRS ble stiftet i september 2005, og har som mål å støtte og veilede familie til barn og unge med kjønnsidentitetsproblem og diagnosen transseksualisme. Foreningen er en underavdeling av HBRS, og fungerer organisatorisk på samme måte som et lokallag. Foreningen arbeider for å øke kunnskapsnivået om kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens, og for å sikre et godt behandlingstilbud for denne gruppen. Dessuten ønsker vi å ha fokus på at hele familien trenger et godt støtteapparat rundt seg, og at vi som pårørende trenger et sted å møtes og utveksle erfaringer.

Barn og unge

Barne- og ungdomsforeningen (HBRSU) ble stiftet 17. februar 2012. Foreningen er for de som er
30 år og yngre. HBRSU skal være et sosialt møtested for barn og unge som har en kjønnsidentitet som ikke stemmer overens med kroppen.

Mål

Et viktig mål for foreningen er å sette fokus på at voksne og barn i alle aldre kan ha kjønnsidentitetsutfordringer, og at vi må ta både voksne og barna våre på alvor og lytte til dem. Derfor er det viktig at de som er satt til å hjelpe oss, enten det er i det offentlige, helsevesenet eller skole/barnehage, har kunnskap om kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens og forståelse for vår situasjon.

 Kontaktinformasjon

Harry Benjamin ressurssenter
Christian Krohgs gate 34, 5 etasje
0186 Oslo
Tlf. 22 11 40 40 E-post til: info@hbrs.no

Bli medlem