Kjønnsidentitet kjønnsdysfori

Harry Benjamin Ressurssenters historie

 

Om HBRS

 

HBRS er en landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for personer og pårørende til personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer. HBRS arbeider for å informere og øke kunnskap som gjelder kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori, og er en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge.

Behandlingen i Norge startet i 1963 på Rikshospitalet som var pålagt et offentlig ansvar for behandling av diagnosen transseksualisme (nå kjønnsinkongruens/dysfori).

Begynnelsen

I 2000 fikk personer som var i behandling for kjønnsdysfori sjokkbeskjeden. Norges eneste kjønnskorrigerende tilbud ved Rikshospitalet skulle legges ned. Mange som stod i kø for å endelig å få kjønnskorrigerende kirurgi, fikk kalddusjen overlevert gjennom media. En 30 år lang medisinsk kamp var i ferd med å bli lagt i grus. I stedet for å la seg knuse stiftet noen personer som tilhører denne minoriteten organisasjonen Harry Benjamin ressurssenter januar 2000.

Vi begynte med et avgjørende helsepolitisk arbeid og med synliggjøring i media. Det var helt nødvendig at noen av styremedlemmene valgte å stå fram offentlig for at personer med kjønnsdysfori skulle bli synliggjort og å gi gruppen et ansikt. Ved å stå fram og ta kampen klarte vi å få Rikshospitalet og regjeringen til å snu etter aktiv politisk kamp. Dette viser hva som kan skje når mennesker som tilhører en stigmatisert og diskriminert minoritet selv reiser seg, synliggjør seg og tar kampen for frigjøring for gruppen man tilhører.

 

I 2002 la Justisdepartementet i samarbeid med HBRS fram en ny navnelov som ga personer med kjønnsdysfori, og andre, rett til å skifte navn før de kommer i behandling på Rikshospitalet. Viktige rettigheter som brystproteser og parykk ble godkjent som en rettighet for pasienter med kjønnsdysfori i Folketrygdloven.

I 2011 begynte HBRS et arbeid for at pasienter med kjønnsdysfori skulle få støtte til vester, penisproteser, elektrolyse og laserbehandling. I 2014 fikk HBRS støtte av Helse- og omsorgsdepartementet for at vester, penisproteser og hårfjerning skal anses å være en del av behandlingen for kjønnsdysfori.

 

Fra LFTS til HBRS

Når HBRS ble stiftet i 2000 var det som Landsforeningen for transseksuelle, det var det begrepet som var vanlig på den tiden, og vi reflekterte ikke så mye over betydningen av språket. Etter hvert som vi utviklet oss så ble vi også mer bevisst på hvordan språket påvirker oppfattelsen. Transseksuell var et begrep som ble hyppig brukt i pornoindustrien, så når folk søkte på det, så var det mange treff fra nettsteder med pornografisk innhold.
Så vi ønsket å utvikle et nytt navn for å få en distanse fra pornoindustrien. I USA så hadde de en stund brukt begrepet transgender, dette ble så oversatt til transkjønnet.

Vi ble da Landsforeningen for transkjønnede. Etter enda noen år så ble vi bevisst på at ved å si at vi var transkjønnede, så var det det vi ble sett som, ikke som menn eller kvinner. Vi ønsket derfor å få et nytt navn på foreningen som ikke som ikke ble opplevd som en identitet. Men var åpen for tolking, og at hvert medlem kunne definere seg selv. Det var også fint å få et navn som folk stilte seg undrende til, på den måten stilte de spørsmål i stedet for å anta. Dette ga oss en mulighet til å forklare med våre ord.

Opprinnelsen til navnet Harry Benjamin ressurssenter

HBRS har tatt navnet etter den tysk/amerikanske legen Harry Benjamin (1885-1986). Harry Benjamin var en av de første legene i verden som ivaretok personer som opplevde kjønnsdysfori. Benjamin er den legen i historien som har betydd mest for forståelsen for medisinsk behandling for vår sårbare minoritet. Harry Benjamin viet store deler av sitt liv til å hjelpe mennesker som opplevde kjønnsdysfori.

Historien begynner i Norge:

 

 • 1962: Den første kjønnsopererte mann (kvinne>mann) operert i Norge. Det var på Aker sykehus.
 • 1963: Første kjønnsopererte kvinne (mann>kvinne) ble operert på Rikshospitalet. Samtlige operasjoner som er utført i Norge fra og med 1963 er utført på Rikshospitalet som er pålagt et offentlig ansvar for behandling av diagnosen transseksualisme.

 

 • 1963: Kjønnsopererte på Rikshospitalet får nytt fødselsnummer etter hovedoperasjon. Kjønnsopererte kvinner og menn blir juridisk likestilt med alle andre kvinner og menn i Norge som det kjønn de er juridisk og psykologisk.
 • 2000: Behandlingen i Norge for kjønnskorreksjonspasienter ble nedlagt 1. januar 2000. Fram til behandlingen for mennesker som får diagnosen transseksualisme ble nedlagt i 2000, var behandlingen basert på evaluering av psykiatere utenfor Rikshospitalet. Psykiaterne utførte sitt arbeid på timelønn. Det var kun en sykepleier på halv stilling som var ansatt for å arbeide med kjønnskorreksjonspasienter.

 

 • 2000: Harry Benjamin Ressurssenter HBRS (LFTS fram til 2009) ble stiftet 9. januar. HBRS begynte med engang med et avgjørende helsepolitisk arbeid og ved synliggjøring i media. Det var helt nødvendig at noen av styremedlemmene valgte å stå fram offentlig for at kjønnsopererte kvinner og menn skulle bli synliggjort å gi gruppen et ansikt.

 

 • 2000: Lørdag 5. februar ble for første gang i historien ble kjønnsopererte kvinner og menn synliggjort som gruppe i Media. Lørdagsrevyen på NRK hadde 5 minutters innslag med nyvalgt leder av HBRS Tone Maria Hansen, som informerte at det var stiftet for første gang i historien en organisasjon for kjønnsopererte kvinner og menn av mennesker som selv tilhører minoriteten. Det ble også tatt opp den tragiske situasjonen at behandlingen i Norge var nedlagt.

 

 • 2000: 14. februar ble for første gang kjønnskorreksjonspasienter en sak i stortingets spørretime. Daværende helseminister Dagfinn Høybråten måtte svare på spørsmål fra representanter fra SV og Høyre.

 

 • 2000: April: Første sosiale samling for kjønnsopererte kvinner og menn ble arrangert i på St. Olavs plass. Kjønnsopererte kvinner og menn sto på stand på Karl Johans gate for første gang i historien og synliggjorde diagnosen transseksualisme.

 

 • 2001: HBRS arrangerer verden største konferanse om diagnosen transseksualisme og kjønnsidentitet i Oslo, 20. oktober 2001. Mer enn 250 personer kom til den første konferansen i Norges historie om diagnosen transseksualisme. De fremste fagpersoner med kunnskap om diagnosen i Europa og Norden holdt foredrag og Tone Maria Hansen holt innlegg om det å være en kjønnsoperert kvinne.

 

 • 2002: Takket være et fantastisk helsepolitisk arbeid fra HBRS så kommer behandlingen i gang igjen i januar 2002. HBRS krever at Rikshospitalet må ansette flere fagpersoner som kun skal arbeide med kjønnskorreksjonspasienter og leie inn kirurg fra Sverige for å lære opp norske kirurger. For første gang må Rikshospitalet ansette leger og psykologer til kun å arbeide med kjønnskorreksjonspasienter. Rikshospitalet oppretter GID- klinikken med fire ansatte og leier inn svensk kirurg som arbeider med kjønnskorreksjonspasienter i Sverige. Kvaliteten på behandlingen blir nå betydelig bedre enn før behandlingen ble nedlagt.

 

 • 2002: Justisdepartementet i samarbeid med HBRS legger fram ny navnlov som for første gang i historien gir kjønnskorreksjonspasienter rett til å skifte navn før de kommer i behandling på Rikshospitalet. HBRS sørget også for at de som i dag beskriver seg som transpersoner skulle kunne skifte fornavn om de ønsket det, ved å vise til at det også gjelder de med ”transgender” identitet. Transpersoner var på den tiden ikke et innarbeidet begrep i Norge. Viktige rettigheter som brystproteser og parykk blir godkjent som en rettighet for kjønnskorreksjonspasienter i Folketrygdeloven.

 

 • 2003: For første gang i historien får HBRS prosjektmidler til å arbeide med kunnskap for helsearbeidere.  HBRS får 1,5 millioner i et 3 årlig prosjekt fra Helse- og omsorgsdepartementet. HBRS og GID – klinikken på Rikshospitalet innleder et viktig samarbeid ved å holde kurser for helsearbeidere rundt om i Norge.

 

 • 2004: HBRS arrangerer den første konferansen i Norden om barn og unge som søker hjelp for diagnosen transseksualisme. De fremste fagpersoner i verden med erfaring og kunnskap om behandling for barn og unge med en slik problemstilling holdt foredrag. Konferansen førte til at Rikshospitalet som det første sykehus i Norden, begynte å ivareta barn og unge under 16 år ved utredning, behandling og oppfølging.

 

 • 2005: HBRS feirer 5. års jubileum med Europas største konferanse om diagnosen transseksualisme. HBRS får i Bologna tildelt The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) den største og viktigste fagkonferansen om kjønnsidenitet og diagnosen transseksualisme i Oslo, juni 17 – 29, 2009.

 

 • 2005: Foreldre- og familieforeningen i HBRS blir stiftet 17. september 2005. For første gang i historien er det en forening som også ivaretar foreldre og familie av voksne, unge og barn med denne problemstillingen.

 

 • 2005: Diskrimineringsvern: Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte med at kjønnsskifte pasienter er omfattet av likestillingslovens kjønnsbegrep og at kjønnskorreksjonspasienter og de som er ferdig operert, dermed har et vern i form av likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

 

 • 2007: HBRS får av Barne – og likestillingsdepartementet kr 500.000,- på statsbudsjettet. Det er første gang regjeringen setter av midler på statsbudsjettet til drift av HBRS. Totalt har HBRS en økonomisk støtte på 1,2 millioner.

 

 • 2008: HBRS og Rikshospitalet samarbeider for å få laget spesialtilpasset vester for menn (K>M) som venter på bryst operasjon. Vestene dekkesmidlertidig økonomisk av Rikshospitalet.

 

 • 2009: HBRS får av Barne – og likestillingsdepartementet øket sin støtte til kr 650.000,- på statsbudsjettet, men mister samtidig prosjektmidler på kr 400 000,- fra helsedirektoratet. HBRS har fra 2009 kr 250 000,- mindre til sitt arbeid enn i 2007 og 2008. Foreningen skifter navn på årsmøte til Harry Benjamin Ressurssenter.

 

 • 2009: HBRS starter et samarbeid med Rikshospitalet og protesemaker i Sverige. kjønnsopererte pasienter på Rikshospitalet kan nå få dekket økonomisk spesialtilpasset penisprotese midlertidig av Rikshospitalet.

 

 • 2009: Juni 2009 arrangerte HBRS og samarbeidspartnere WPATH konferansen som er verdens største og viktigste fagkonferanse om diagnosen transseksualisme og andre problemstillinger i forhold til kjønnsidentitets tematikk. For første gang i WPATH konferansens historie var representanter fra et kongehus og regjeringen til stede. Det ble lagt merke til langt utenfor Norges grenser.

 

HBRS er den første pasient- og brukerorganisasjon i verden som har arrangert WPATH konferansen siden starten i 1979. Ansvar for å arrangere konferansen i USA og i Europa har vært forskjellige fagmiljøer. WPATH konferansen i Oslo ble den største og beste konferansen siden starten i 1979. HBRS fikk tildelt en æres plakett for å ha arrangert ”The best ever WPATH conference”.

 

 • 2009: HBRS innleder et samarbeid med Norsk Forening For Klinisk Sexologi, institutt for klinisk sexologi og terapi og Rikshospitalet for å styrke landsfunksjonen for transseksualisme og å sikre transpersoner adekvat hjelp fra helsevesenet.

 

 • 2010: HBRS feirer sitt 10 års jubileum med den største sosialsamlingen i organisasjonen historie. Landsfunksjonen for transseksualisme på Rikshospitalet videreføres i 5 nye år.

 

 • 2010: 15. februar ble Harry Benjamin Resource Center-Europe stiftet. Initiativtakeren til senteret er Thore Langfeldt, spesialist i klinisk psykologi og spesialist i klinisk sexologi. Formålet med organisasjonen er å skape et faglig europeisk fellesskap rundt diagnosen transseksualisme.

 

 • 2010: HBRS arrangerer for første gang sommertreff som ble en stor suksess. Det ble bestemt at det skal arrangeres årlige sommertreff for barn, unge, voksne og familie. HBRS søker støtte for sommertreff fra regjeringen.

 

 • 2011: HBRS får innvilget 2 årlig kunnskapsprosjekt av Helse og rehabilitering. HBRS kan dermed arrangere noen kurser om diagnosen transseksualisme og kjønnsidentitets-tematikk rundt om i Norge.

 

 • 2011: HBRS får bekreftet av Helse- og omsorgsdepartementet at Helsedirektoratet arbeider med en rapport som skal komme med forslag til departementet om hvordan kjønnskorreksjonspasienter på Rikshospitalet kan få støtte til vester, penisproteser, elektrolyse og laserbehandling fra folketrygden. HBRS har arbeidet med disse støtte ordninger siden 2002 uten at vi har fått forståelse fra helsemyndighetene.

 

HBRS tar opp støtteordninger i et møte med Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2011. HBRS viser til at Helsedirektoratet er positive til at kjønnskorreksjonspasienter skal få dekket penisproteser, vester og elektrolyse og laserbehandling av det offentlige. Vi ber om fortgang med denne prosessen og at dette kommer på plass i løpet av 2012. Denne saken er nå til behandling i departementet.

 

Vi markerte også på dette møte at det var viktig at når bioteknologiloven nå er under evaluering, at nedfrysning av sæd og egg for vår pasientgruppe, blir en del av denne evalueringen. Denne saken er også under behandling i departementet.

 

 • 2011: Det ble i desember opprettet et interimsstyre for å opprette ungdomsgruppe i HBRS i første halvdel av 2012.

 

 • 2011: HBRS øker sitt medlemstall fra 136 til 212 medlemmer. Det er en formidabel økning på hele 26 %. Veldig mange av de nye medlemmene er under 25 år.

 

 • 2012: 17. mars stiftes HBRS barn- og ungdomsforening.

 

 • 2013: Landskonferanse «50 år med behandling» holdes i Oslo i november. Tema er 50 år med behandling på OUS-Rikshospitalet og hvordan den medisinske utviklingen har vært i disse 50 årene. Har kjønnsopererte fått en sosial aksept for at de er kvinner og menn i vårt samfunn?

 

 

 • 2014: HBRS får gjennomslag hos Helse- og omsorgsdepartementet for at hårfjerning, penisproteser og vester skal anses som en del av behandlingen for pasienter ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK). HBRS var initiativtager til en dokumentar. Petter Vennerød så for seg at dette kunne bli en serie, og det ble det. Første sesong av TV2-serien «Født i feil kropp» synliggjorde personer som opplever eller har opplevd kjønnsdysfori.

WPATH tildeler Tone Maria Hansen «Harry Benjamins fremste utdanningspris» for sitt utrettelige og livslange engasjement for å øke kunnskap, omsorg og rettigheter for mennesker som opplever kjønnsinkongruens/-dysfori.

 

 

 • 2015: Lørdag 25. april arrangerer Harry Benjamin ressurssenter sitt 15 års jubileum med internasjonal konferanse og stor jubileumsfest på kvelden. På konferansen kom noen av de fremste ekspertene på dette området fra USA og Norden. Både konferansen og Jubileumsfesten arrangeres i Samfunnssalen i Oslo. Samtidig feiret foreldre- og familieforeningen 10 års jubileum.

 

Tone Maria Hansen har arbeidet utrettelig i mer enn 15 år for sin hjertesak. Arbeidet bærer frukter og blir lagt merke til. Dette året mottar hun Kongens fortjenstmedalje.

 

I 2015 vant serien «Født i feil kropp» Gullruten i klassen for beste dokumentar. Serien er fortsatt tilgjengelig på TV2 Sumo.

 

 

 • 2016: Helseminister Bent Høie besøkte sommerleiren på Tjøme.

 

 • 2017: Andre sesong av TV2-serien «Født i feil kropp» synliggjorde personer som opplever eller har opplevd kjønnsdysfori. Serien er fortsatt tilgjengelig på TV2 Sumo

 

I TV serien «Stemmene i Hodet» møtte du Benjamin Solvang, som nå er styreleder for Harry Benjamin ressurssenter. Han var med på å sette fokus på psykisk helse og kjønnsdysfori. Marion Arntzen var så heldig å få være med på premieren. Du kan fremdeles se serien på NRK.

 

HBRS arrangerer kirurgisk seminar. Phalloplasty kirurgi, metoidioplasty kirurgi og vagina kirurgi.

 

 • 2018: 24. mai arrangerte HBRS internasjonal konferanse om barn og unge som får behandling for kjønnsdysfori (Gender Dysphoria in Children and Adolescents). Konferansen samlet 132 deltagere.

 

HBRS var med i en arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst. Gruppen skulle utrede behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori. Rapporten anbefalte et kompetanseløft lokalt, regionalt og nasjonalt, mer lokal og regional medvirkning i utredning og oppfølging, samt nye nasjonale retningslinjer.

 

HBRS arrangerte flere pårørendesamlinger som ble ledet av Marion og Janne A. Arntzen.

 

 • 2019: HBRS deltar for første gang med stand både i Pride Park under årets Oslo Pride og på Skeive Sørlandsdager.

 

Mikael og Tone Maria var med i «Uppdrag granskning» på SVT.

 

Den 10. sommerleiren arrangeres med 200 deltakere på Røde Kors sitt kurssenter, Eidene på Tjøme.

 • 2020: I samarbeid med HBRS arrangerer Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk og Brunes Ressurssenter «vikingtreff», en helgesamling for familier med barn.

 

Harry Benjamin ressurssenter fikk bevilget midler fra Stiftelsen DAM til prosjektet «Samtalelinje for personer med kjønnsdysfori/kjønnsinkongruens». Prosjektet er et samarbeid mellom HBRS, Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk og Diakonhjemmet Dialog.

 

 • 2021: Benjamin Solvang, leder i HBRS, deltar i TV2 Sumo serien «Ekte». Vi møter han i episoden om Mina Alette Høvik, «Da Mina ble jente»

 Kontaktinformasjon

Harry Benjamin ressurssenter
Christian Krohgs gate 34, 5 etasje
0186 Oslo
Tlf. 22 11 40 40 E-post til: info@hbrs.no

Bli medlem