Kjære medlem,

Det er nå fullbelagt på sommerleiren, så det er ikke mulig å melde seg på. I år vil det heller ikke være mulig med dagspass på grunn av koronapandemien. Det er kun de som nå er påmeldt som kan være tilstede på sommerleiren. Ingen kan komme på dagstur.

Frist for å melde seg av sommerleiren er 31. mai

Hvis du tilhører risikogruppen eller ikke føler det er trygt for deg å delta på sommerleiren, så kan du melde deg av og få refundert deltakeravgiften
du har betalt. Men det er viktig at du gjør det så raskt som mulig og senest
31. mai for at du skal kunne få refundert deltakeravgift. Send e-post til info@hbrs.no

Her er informasjon om risikogrupper: https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper

Det vil komme mer informasjon og program i juni og juli.

Vennlig hilsen

Landsstyret
Møt oss på Facebook