Region Sør

Består av medlemmer bosatt i fylkene Vestfold og Telemark, Agder og tidligere Buskerud.

Vi arrangerer sosiale treff for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende. Kontakt oss for informasjon om når neste møte er på regionsor@hbrs.no

 

Region Vest

Består av medlemmer bosatt i fylkene Rogaland og Vestland

HBRS Vest er et sosialt møtested for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende.Kontakt oss gjerne på e-post regionvest@hbrs.no

 

Region Midt-Norge

Består av medlemmer bosatt i fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag

HBRS Midt-Norge er et sosialt møtested for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende. HBRS Midt arrangerer jevnlige møter. Ta kontakt med regionallaget for nærmere informasjon. Det arrangeres jevnlige møter i Trondheim. Vi ønsker alle hjertelig velkommen! Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om sosialetreff og om du har andre spørsmål. Send e-post til: regionmidt-norge@hbrs.no 

 

Region Øst

Består av medlemmer bosatt i fylkene Viken og Oslo

HBRS Øst er et trygt og godt møtested for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende. Kontakt oss gjerne for mer informasjon om når vårt neste sosialetreff er. Send e-post til: regionost@hbrs.no

 

Region Innlandet

Består av medlemmer bosatt i fylket Innlandet (tidl. Hedmark og Oppland)

HBRS Innlandet ønsker å:

·       Skape et nettverk på Innlandet både for barn som bryter med kjønnsnormen, unge og voksne som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori, samt for foreldre og familier rundt disse.
·       Sørge for opplæring og opplysning om dette tema både til helsepersonell, undervisningsinstitusjoner og generell befolkning i regionen, gjerne i samarbeid med andre instanser og organisasjoner.
·       Arrangere forskjellige type treff og varierte aktiviteter for gruppene nevnt over.
·       Vi ønsker i stor utstrekning å samarbeide med Stiftelsen Stensveen på Kapp om arrangementer i vår region.

Vi kan kontaktes via e-post: regioninnlandet@hbrs.no

Region Nord

Vi jobber med å få til et regionallag for Nordland, Troms og Finnmark

Ta gjerne kontakt på info@hbrs.no om du ønsker å bidra