Region Sør

Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland

Vi arrangerer sosiale treff for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende. Kontakt oss for informasjon om når neste møte er. regionsor@hbrs.no

 

Region Vest.

Vestlandet

HBRS Regionallag i Region Vest skal være et sosialt møtested for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende.Ta kontakt enten for møte eller spørsmål, via e-post til regionvest@hbrs.no

 

Region Midt-Norge i Trondheim

Møre og Romsdalen, Trøndelag

HBRS arrangerer jevnlige møter. Ta kontakt med regionallaget for nærmere informasjon.Vi har jevnlige møter i Trondheim. Vi ønsker alle hjertelig velkommen! Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om møter og råd og veiledning:Send e-post til: regionmidt-norge@hbrs.no 

HBRS Regionallag i Midt-Norge i Trondheim skal være et sosialt møtested for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende. Regionallaget i Midt-Norge skal arbeide i tråd med vedtektene til HBRS.

 

Region Øst

Viken og Oslo

HBRS Regionallag i Region Øst skal være et sosialt møtested for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende.Kontakt oss for informasjon om når neste møte er. Send e-post til: regionost@hbrs.no

 

Region Innlandet

Innlandet fylke (tidl. Hedmark og Oppland)
HBRS Region Innlandet ønsker å:

·       Skape et nettverk på Innlandet både for barn som bryter med kjønnsnormen, unge og voksne som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori, samt for foreldre og familier rundt disse.

·       Sørge for opplæring og opplysning om dette tema både til helsepersonell, undervisningsinstitusjoner og generell befolkning i regionen, gjerne i samarbeid med andre instanser og organisasjoner.

·       Arrangere forskjellige type treff og varierte aktiviteter for gruppene nevnt over.

·       Vi ønsker i stor utstrekning å samarbeide med Stiftelsen Stensveen på Kapp om arrangementer i vår region.

Vi kan kontaktes via e-post: regioninnlandet@hbrs.no

Region Nord

Vi jobber med å få til et regionallag for Nordland, Troms og Finnmark
Vi kommer tilbake med mer informasjon