Hvorfor bli medlem hos oss?

Sosiale treff


Som medlem får du mulighet til å delta på: månedlige sosiale treff, sommertreff, hytteturer, videokvelder, temakvelder og årsmøter

Støtte til arbeid


Som medlem i HBRS støtter du også vårt viktige arbeid. Dette er med på å øke forståelsen om kjønnsdysfori, styrke kompetansen blant helse og utdanningspersonell mm.

HBRS

Fra kr. 50,-
  • HBRS Voksen kr 100,- gjelder for medlemmer 30 år og eldre som opplever kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori eller kjønnsidentitetsutfordringer.
  • HBRSU Ung kr 50,- gjelder for medlemmer yngre enn 30 år som opplever kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori eller kjønnsidentitetsutfordringer.
  • HBRS Foreldre-familie kr 150,- gjelder for familien til den som opplever kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori eller kjønnsidentitetsutfordringer. Kun familiemedlemmer med samme
  • bostedsadresse kan registreres på samme foreldre-familiemedlemskap.
  • Husstandsmedlem i foreldre medlemskap kr 0,00 (må registreres, barnet som er berørt må ha eget medlemskap i HBRSU)
  • HBRS Venn kr 100,-gjelder for alle som ønsker å støtte organisasjonen
  • Som medlem i HBRS vil du få tilsendt medlemsblad og annen informasjon til oppgitt e-post., og du vil få tilbud om redusert deltakeravgift på div. arr.