Hvorfor bli medlem hos oss?

Sosiale treff


Som medlem får du mulighet til å delta på: månedlige sosiale treff, sommertreff, hytteturer, videokvelder, temakvelder og årsmøter

Støtte til arbeid


Som medlem i HBRS støtter du også vårt viktige arbeid. Dette er med på å øke forståelsen om kjønnsdysfori, styrke kompetansen blant helse og utdanningspersonell mm.

HBRS

Fra kr. 50,-
 • HBRS ordinær kr 100,-
 • HBRSU Barn og ungdom kr 50,-
 • HBRS Foreldre-familie kr 150,-
 • Husstandsmedlem i foreldre medlemskap kr 0,00 (må registreres, barnet som er berørt må ha eget medlemskap i HBRSU)
 • HBRS student-trygdet kr 50,-
 • HBRS Foreldre student trygdet kr 75,-
 • HBRS partner/uten barn kr 100,-
 • HBRS støttemedlem kr 50,-
 • Som medlem i HBRS vil du få tilsendt medlemsblad og annen informasjon til oppgitt e-post., og du vil få tilbud om redusert deltakeravgift på div. arr.
 • Foreldre/familiemedlemskap, gjelder foreldre med samme adresse, og opp til 4 søsken. (må registreres)
 • Barnet/ungdommen i prosessens må ha eget medlemskap i HBRSU, under 30 år.