– Vi er oppgitt

Ukom vil revidere den nasjonale retningslinjen for behandling av kjønnsinkongruens. Ingun Wik ved HKS er sterkt uenig. – Vi er oppgitt over det vi opplever som flytting av papir i stedet for å sette i gang med å desentralisere behandlingstilbudet.

— Helsetilbudet til barn og unge med kjønnsinkongruens er livsnødvendig, sier Ingun Wik ved HKS som frykter at Ukom-rapporten kan gjøre behandling mer utilgjengelig.
— Helsetilbudet til barn og unge med kjønnsinkongruens er livsnødvendig, sier Ingun Wik ved HKS som frykter at Ukom-rapporten kan gjøre behandling mer utilgjengelig. Foto: Caroline Ugelstad Elnæs.
PUBLISERT  SIST OPPDATERT 

I forrige uke kom Ukom, statens uavhengige undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, med rapporten «Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens».

Ifølge avdelingsleder Ingun Wik ved Helsestasjonen for kjønn og seksualitet (HKS) i Oslo, er bakgrunnen for rapporten to bekymringsmeldinger fra pårørende som mener utrednings- og behandlingsforløpet var for dårlig.

Uenig med Ukom

Bekymringsmeldingene gjaldt blant annet manglende oppfølging av andre diagnoser og problemstillinger, og at foreldrene mente at de i liten grad ble involvert i prosessen. Ukom konkluderer i rapporten med at behandlingstilbudet lider under manglende faglige retningslinjer og at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt.

Wik er uenig i Ukoms konkludering. Hun viser til at det allerede foreligger kunnskap som den nasjonale retningslinjen for personer med kjønnsinkongruens bygger på. Blant annet den globale standarden ICD-11, som er Verdens helseorganisasjonens statistiske klassifikasjon for sykdommer og helserelaterte spørsmål.

— Men jeg er glad for at Ukom tydeliggjør behovet for faglige retningslinjer for helsehjelpen til barn og unge med kjønnsinkongruens, sier Wik.
Les mer i BLIKK