Denne helgen har HBRS Innlandet arrangert hyttetur på Brennabu med 5 barnefamilier som opplever kjønnsinkongruens, og med god oppbakking fra Marion og Harald fra @Stiftelsen Stensveen – Trygg i eget uttrykk. Dette ble en hyggelig samling med en fin blanding av aktiviteter, erfaringsutveksling og kos for både barn og foreldre. Lørdag ble en fin markering av

Verdensdagen for psykisk helse psykisk helse med tema #spørmer, der de voksne fikk mulighet til både å spørre og bli spurt om sine erfaringer rundt det å ha barn som opplever #kjønnsinkongruens . Barna og søsken fikk bli kjent med, og speile seg i hverandre gjennom lek og spørsmål seg imellom, uten voksen involvering.
Vi ønsker å være et sted der de som opplever kjønnsinkongruens kan få en mulighet til å utforske hvem de er i trygge omgivelser.
Les mer om HBRS Om HBRS

Region Innlandet

Innlandet fylke (tidl. Hedmark og Oppland)
HBRS Region Innlandet ønsker å:

·       Skape et nettverk på Innlandet både for barn som bryter med kjønnsnormen. Unge og voksne som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori, samt for foreldre og familier rundt disse.

·       Sørge for opplæring og opplysning om dette tema. Både til helsepersonell, undervisningsinstitusjoner og generell befolkning i regionen, gjerne i samarbeid med andre instanser og organisasjoner.

·       Arrangere forskjellige type treff og varierte aktiviteter for gruppene nevnt over.

·       Vi ønsker i stor utstrekning å samarbeide med Stiftelsen Stensveen på Kapp om arrangementer i vår region.

Vi kan kontaktes via e-post: regioninnlandet@hbrs.no