AVDELING FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE PÅ SYKEHUS - SOMATIKK

Kjønnsinkongruens - utredning og behandling av barn og unge under 18 år

Den medisinske diagnosen Kjønnsinkongruens beskriver en situasjon der en person oppfatter å ha en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med det kjønn vedkommende er tilskrevet ved fødsel. En betingelse for å få diagnosen er at du har kjønnsdysfori, som defineres som et ubehag ved at kroppens anatomiske kjønn og din egen opplevelse av kjønnsidentitet ikke matcher. En ny betegnelse for fenomenet der det ikke er samsvar mellom tillagt kjønn ved fødsel og opplevd kjønn senere i livet er «kjønnsinkongruens». Alle under 18 skal bli henvist til «Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge» (KID-Teamet).