Hjelpemidler

For Kvinne til mann:

Tilgjengelige hjelpemidler som dekkes av staten når du har fått diagnosen kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori er erigert penisprotese, ikke erigert penisprotese og vest (binder).

Erigert penisprotese er spesielt tiltenkt deg som ønsker å benytte den til samleie. Når du bruker protesen til samleie trer du inn en liten avstiver/stang i protesen som gjør den fastere.
Protesen er designet for å kunne brukes til å urinere stående. Den er naturtro nok til å brukes ved urinal. Den har en utforming som tilpasser seg brukerens anatomi.
Protesen kan plasseres i undertøyet ditt.

Protesen kan rekvireres av fastlege eller annen lege som søker om dispensasjon via NAV-skjema. Lege fyller ut skjema for seksualtekniske hjelpemidler og skriver dispensasjonssøknad (kort fritekst som sendes til eget NAV-kontor i Oslo).

NAV-kontoret i Oslo behandler søknaden og sender innvilget dispensasjonssøknad i retur til legen. Kopi av innvilget dispensasjonssøknad sendes til Quintet (leverandør).

Ikke erigert penisprotese er utviklet av Norsk Teknisk Ortopedi A/S i samarbeid med HBRS. Pasienter som har fått diagnosen kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori på NBTK, kan få penisprotese. NBTK har proteser på avdelingen som du kan velge mellom, før lege på NBTK sender søknad til behandlingshjelpemidler. Protesen dekkes av helseforetak.

 

Vest (binder) dekkes av helseforetaket. Det er lege på NBTK som må sende inn søknad til behandlingshjelpemidler på AHUS. Vestene er fra https://gc2b.io/

 

For mer informasjon, om erigert penisprotese fra leverandør Quintet, ikke erigert penisprotese fra Norsk Teknisk Ortopedi A/S og om vester fra gc2b https://gc2b.io/, kan du ta kontakt med HBRS.

Kopi av innvilget dispensasjonssøknad sendes til Quintet (leverandør)» https://quintet.no/produkt/penisprotese/

 

 

For mann til kvinne:
Tilgjengelige hjelpemidler som dekkes økonomisk når du er under utredning for kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori er brystproteser, parykk, hårfjerning og vaginablokker.

Brystproteser og parykk dekkes av folketrygden. Hårfjerning og vaginablokker dekkes av helseforetakene.

Brystproteser
For å få brystproteser må lege/psykolog skrive en attest på at du er henvist til utredning for kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori og har behov for brystproteser. Når du har fått attesten kan du kontakte en brystproteseforhandler for avtale om tid for tilpasning. Forhandleren skal ordne øvrige formaliteter når attesten er levert.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk har spesialisert seg på denne pasientgruppen og samarbeider med HBRS om dette.

Parykk
Folketrygden dekker parykk innenfor fastsatte stønadsgrenser. Personer under 30 år kan allikevel få stønad til full dekning av nødvendige utgifter for inntil to individuelt tillagede parykker eller inntil seks syntetiske parykker pr. kalenderår.

Det ytes ikke stønad til vedlikehold og annet stell av parykk.

Dersom du trenger parykk må lege/psykolog skrive en attest på at du er henvist til utredning for kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori og har behov for parykk. Når du har fått attesten kan du kontakte en parykkforhandler for avtale om tid for tilpasning. Flere frisører forhandler parykker.

Hårfjerning

Rettighetene dine i forhold til hårfjerning er tydelige, men praksisen hos helseforetakene er dessverre noe uklare og forskjellige. Helse- og omsorgsdepartementet presiserte helseforetakenes ansvar i brev av 10.05.2016. Dette brevet var adressert til alle helseforetakene med kopi til HBRS.

https://behandlingshjelpemidler.no/wp-content/uploads/2017/03/Dekning-av-utgifter-til-behandlingshjelpemidler-og-hårfjerning-for-personer-som-behandl.docx.pdf

Når du er under behandling for kjønnsdysfori kan du få dekket hårfjerning på ansikt, hals og overkropp med laser eller elektrolysebehandling. Laserbehandling fungerer kun på mørkt hår. Lyst hår må fjernes med elektrolyse.

 

Legen på NBTK sender inn søknad til ditt helseforetak v/ behandlingshjelpemidler.

Helse Sør-Øst RHF tilbyr både laser- og elektrolysebehandling.

Helse Midt Norge tilbyr både laser og elektrolysebehandling.

Helse Vest RHF og helse Nord RHF tilbyr kun laserbehandling.

I Helse Vest kun på hudavdelinger på sykehus i Bergen og Stavanger.

Helse Nord kun hos Nordnorsk Hudlegesenter i Tromsø.

Oslo kosmetiske lasersenter har lang erfaring med å fjerne hår med diodelaser for personer med kjønnsdysfori/kjønnsinkongruens. https://www.oslo-kosmetiske-lasersenter.no/

Flere fra HBRS har også fått hjelp med elektrolyse behandling hos Elektrolyseinstituttet i Oslo.  https://elektrolyse.no/

HBRS arbeider for at hårfjerning også skal dekkes for underkropp og at det skal bli likeverdige tilbud uavhengig av hvor i landet man bor.