Hjelpemidler

For kvinne til mann:

Tilgjengelige hjelpemidler som dekkes av staten når du er under utredning og/eller har fått diagnosen kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori er erigert penisprotese, ikke erigert penisprotese og vest (binder).

Erigert penisprotese

Vi har gleden av å melde at fra mandag 1. november 2021 ble det seksualtekniske hjelpemiddelet penisprotese tilgjengelig for bestilling direkte via NAVs skjema for seksualtekniske hjelpemidler uten at det kreves dispensasjonssøknad.

Erigert penisprotese er et hjelpemiddel for pasienter med kjønnsinkongruens, og har flere funksjoner: seksuell aktivitet, «packing» og urinering stående. Protesene finnes i flere størrelser og farger. I tillegg følger det med en sele for å holde protesen på plass. Nytt fra 1. november er at protesen inkluderer en avstiverstang i plast, og en i silikon. Tidligere ble protesen kun levert med stang i plast.
Se mer her: https://quintet.no/product-category/seksuell-helse-hjelpemidler/penisprotese/ 

Seksualtekniske hjelpemidler kan rekvireres via egen NAV-ordning av alle leger med norsk autorisasjon. Hjelpemiddelet leveres kostnadsfritt for pasienten. Skjema signeres av lege og pasient og sendes til leverandør og NAV Økonomitjeneste i Leikanger. Søknadsskjema finner du her.

Spørsmål eller ønske om mer informasjon? Ta gjerne direkte kontakt med www.Quintet.no

Ikke erigert penisprotese

Ikke erigert penisprotese er utviklet av Norsk Teknisk Ortopedi A/S i samarbeid med HBRS. Pasienter som har fått diagnosen kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori på NBTK, kan få penisprotesen. NBTK har proteser på avdelingen som du kan velge mellom, før lege på NBTK sender søknad til behandlingshjelpemidler. Protesen dekkes av helseforetak.

HBRS har disse protesene tilgjengelig for visning på kontoret i Oslo. Ta kontakt på info@hbrs.no for å avtale visning

 

Vest(binder)

Vest (binder) dekkes av helseforetaket. Det er lege på NBTK som må sende inn søknad til behandlingshjelpemidler på AHUS. Vestene er fra https://gc2b.io/

 

For mann til kvinne:

Tilgjengelige hjelpemidler som dekkes økonomisk når du er under utredning for kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori er brystproteser, parykk, hårfjerning og vaginablokker. Brystproteser og parykk dekkes av folketrygden. Hårfjerning og vaginablokker dekkes av helseforetakene.

Brystproteser

For å få brystproteser må lege/psykolog skrive en attest på at du er henvist til utredning for kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori og har behov for brystproteser. Når du har fått attesten kan du kontakte en brystproteseforhandler for avtale om tid for tilpasning. Forhandleren skal ordne øvrige formaliteter når attesten er levert.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk har spesialisert seg på denne pasientgruppen og samarbeider med HBRS om dette. For mer informasjon send mail til stensveen@bbnett.no

Parykk

Folketrygden dekker parykk innenfor fastsatte stønadsgrenser. Personer under 30 år kan allikevel få stønad til full dekning av nødvendige utgifter for inntil to individuelt tillagede parykker eller inntil seks syntetiske parykker pr. kalenderår.

Det ytes ikke stønad til vedlikehold og annet stell av parykk.

Dersom du trenger parykk må lege/psykolog skrive en attest på at du er henvist til utredning for kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori og har behov for parykk. Når du har fått attesten kan du kontakte en parykkforhandler for avtale om tid for tilpasning. Flere frisører forhandler parykker.

Hårfjerning

Hårfjerning med elektrolyse og laserbehandling ble innvilget for pasientgruppen på Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) i 2014. Dessverre har det vært ulik praksis i de forskjellige helseregionene. Spesielt har det vært vanskelig i Helse Vest og Helse Nord som ikke har tilbud om elektrolysebehandling. Helse Nord tilbyr laserbehandling kun på et sted i Nord-Norge og Helse Vest tilbyr laserbehandling kun på Hudklinikker i Bergen og Stavanger, med få antall behandlinger og veldig lang ventetid. Det har HBRS markert er uakseptabelt.

Nå er det dessverre også blitt utfordringer i Helse Sør-Øst ved avdeling for behandlingshjelpemidler på Ullevål sykehus. Avdeling for hjelpemidler på Ullevål sykehus har sendt ut brev til pasienter om at ingen pasienter lengre vil få innvilget hårfjerning fra avdelingen. Tidligere vedtak om hårfjerning med elektrolyse og laserbehandling er trukket tilbake fra 1. februar 2021. Det vises ikke til i brevet årsaken til at ingen pasienter lengre vil få innvilget hårfjerning fra avdelingen.

Det har medført at pasienter på NBTK nå kun får henvisning fra behandler på NBTK til Hudavdelingen på Rikshospitalet for laserbehandling. Det er opp til 1 års ventetid. HBRS har markert at det er uakseptabelt.

Det er helse- og omsorgsdepartementet som har det øverste ansvaret for at pasienter på NBTK får dekket hårfjerning med elektrolyse og laserbehandling.

Det har på sosiale medier blitt framstilt at NBTK på Rikshospitalet har inndratt alle vedtak om hårfjerning med laser- og elektrolysebehandling. Dette er ikke korrekt. NBTK har fått ansvar for å søke på vegne av pasienter, men det er Helseforetakene RHF som skal sørge for at denne pasientgruppen får dekket utgifter til laser og elektrolysebehandling. Helseforetakene RHF har blitt pålagt dette ansvaret fra helse- og omsorgsdepartementet. Det er Helseforetakene RHF som gjør det vanskelig for denne pasientgruppen ved at de ikke vil dekke utgifter til både elektrolyse og laserbehandling.

HBRS har kontaktet helse- og omsorgsdepartementet mange ganger siden 2014 om den uakseptable situasjonen i Helse Vest og Helse Nord. Vi kontaktet departementet på nytt i 2020 om situasjonen i Helse Vest og Helse Nord og i tillegg om den nye situasjonen som er oppstått på avdeling for behandlingshjelpemidler på Ullevål sykehus. Vi tok også på nytt opp behovet for å fjerne hår på hele kroppen (ikke kun hals og ansikt). HBRS gjør det vi kan ut fra våre små ressurser, men det er svært vanskelig å få forståelse for at hårfjerning med elektrolyse og laserbehandling skal dekkes for pasientgruppen.

Får du ikke det tilbudet som du har rett på klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren.no