Bli kjent med HBRSU

HBRSU (Harry Benjamin ressurssenter barn og unge) er en gruppe der man kan treffe andre barn og unge med opplevelser og erfaringer rundt å ha en annen kjønnsidentitet enn det biologiske kjønnet.

HBRSU arrangerer egne treff for unge, der man kan være den man er, uten å bekymre seg for hva andre måtte tenke. Vi i HBRSU vet hvor viktig det er å møte andre ungdommer som er i samme situasjon.

I HBRSU kan du treffe ungdommer som opplever Kjønnsinkongruens/-dysfori. Det vil si de som opplever seg som et annet kjønn enn det biologiske.

 

  • HBRSU har sosiale treff i trygge rammer der du kan være deg selv.
  • HBRSU vet hvor viktig det er å møte andre ungdommer i samme situasjon.
  • HBRSU sender ut invitasjon til medlemmene om hva som skjer, hvor og når.
  • HBRSU har egen ungdomspris, 50 kroner i året.

Velkommen som medlem

 

Bli medlem

HBRSU trenger deg!

HBRSU søker engasjerte ungdom opp til 30, som vil sitte i styret. 

For å være en organisasjon som går foran og skaper trygghet for ungdommer som opplever kjønnsinkongruens er vi avhengig av deg! Som styremedlem vil du være med å utvikle HBRSU til en organisasjon som bidra  til at ungdommer som opplever kjønnsinkongruens få en bedre hverdag.

HBRSU trenger  de som er politisk engasjert og de som vil bidra til å skape gode møteplasser. Du trenger ikke tidligere erfaring med styreverv, kun et ønske om å bidra for å melde interesse.

Organisasjonen er en medlemsorganisasjon som er åpen for alle til og med 30. Vi er politisk uavhengige og livssynsnøytrale.

HBRSU er ungdomsorganisasjonen til Harry Benjamin Ressurssenter

Arbeidet til HBRSU er todelt. På den ene siden arbeider vi politisk for å sikre likeverdige, juridiske rettigheter for målgruppen vår. På den andre siden er HBRSU en organisasjon som jobber for å skape sosiale tilbud for ungdommer som opplever kjønnsinkongruens over hele landet.

Som en del av styret jobber du tett med de andre som blir valgt. Opplæring vil bli gitt, så tidligere kunnskap om organisasjonsarbeid er ikke nødvendig.

Ønsker du mer informasjon, send en mail til:

maths@hbrs.no

Du forplikter deg ikke til noe ved å ta kontakt.