Trenger du noen å snakke med?

Vi lever i en utfordrende tid og mange kan kjenne på ensomhet, bekymringer og andre negative tanker. Dette er det ikke godt å sitte alene med. Eller trenger du bare å ha noen å lufte tankene dine med. Kanskje en samtalelinje?   Harry Benjamin ressurssenter  og Stensveen Ressurssenter har fra Bufdir for å drifte  "Samtalelinje for personer med kjønnsdysfori/kjønnsinkongruens". Telefonen betjenes, i tidsrommet mandag-fredag klokken 09-16, av Marion Arntzen fra Stiftelsen Stensveen.   Ta kontakt med hvis du trenger en å snakke med. Marion Arntzen svarer på tlf: 91127454
Marion Arntzen - Stensveen Ressurssenter og HBRS

Om Stensveen:

Om Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk

  • Et lavterskeltilbud for alle som har utfordringer med kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller opplever kjønnsinkongruens/-dysfori.
  • Gir informasjon og kunnskap i form av forelesninger, kurs, seminar, litteratur osv.
  • Leverer forelesninger om kjønnsmangfold, likeverd og alles rett til å definere seg selv.
  • Er et sosialt møtepunkt med treff og mangfoldskafe.
  • Stensveen er også et Pilegrimsherberge.
  • www.stensveen.no