Trenger du noen å snakke med?

Vi lever i en utfordrende tid og mange kan kjenne på ensomhet, bekymringer og andre negative tanker. Dette er det ikke godt å sitte alene med. Eller trenger du bare å ha noen å lufte tankene dine med. Kanskje en samtalelinje?

 

Harry Benjamin ressurssenter har fått bevilget midler fra Stiftelsen DAM til prosjektet “Samtalelinje for personer med kjønnsdysfori/kjønnsinkongruens”.

Prosjektet er et samarbeid mellom HBRS, stiftelsen Stensveen og Diakonhjemmet Dialog.

Midlene kommer fra Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten. Dette programmet skal stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak.

Telefonen betjenes, i tidsrommet mandag-fredag klokken 09-16, av Marion Arntzen og Harald Sundby fra Stiftelsen Stensveen og Thomas Bernhard Thiis-Evensen og Berge Andreas Jenvin Steinsvåg fra Diakonhjemmet-Dialog.

 

Ta kontakt med en av de som svarer på telefonen viss du trenger en å snakke med.

Marion Arntzen svarer på tlf: 91127454

Harald Sundby svarer på tlf: 97689283

Berge Andreas Jenvin svarer på tlf: 93051250

Thomas Bernhard Thiis-Evensen svarer på tlf: 48189229

Samtalelinje

Om Stensveen:

Om Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk

  • Et lavterskeltilbud for alle som har utfordringer med kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
    eller opplever kjønnsinkongruens/-dysfori.
  • Gir informasjon og kunnskap i form av forelesninger, kurs, seminar, litteratur osv.
  • Leverer forelesninger om kjønnsmangfold, likeverd og alles rett til å definere seg selv.
  • Er et sosialt møtepunkt med treff og mangfoldskafe.
  • Stensveen er også et Pilegrimsherberge.
  • www.stensveen.no

 

Om Diakonhjemmet Dialog:

Dialog er et samtalesenter for privatpersoner, par, familier, grupper, bedrifter og organisasjoner.

Dialog er omsorg i praksis. Vi jobber med helsefremming, og har et unikt tverrfaglig samtaletilbud for deg som søker mestring og mening i livet.

Ingen tema er for små eller for store – vi snakker om det som er viktig for deg.

Vi tilbyr samtaler og støtte i små og store utfordringer og kriser for enkeltpersoner, par, familier, grupper, bedrifter og organisasjoner.

Vi er Psykologer, Psykologspesialister, Par- og Familieterapeuter, Sosialarbeidere, Rådgivere og Filosofiske praktikere.

Velkommen til oss i Hartvig Halvorsens vei 5 ved Diakonhjemmet.

Noen av våre terapeuter tilbyr timer via video. Ta kontakt om du ønsker video-samtale.

Dialog møter behovet for terapi og støtte til mennesker som står i kriser eller opplever utfordringer. Dialog tilbyr parterapi, gruppeterapi, familieterapi, psykologtjenester, eksistensielle samtaler og studentterapi (studentavtale med VID Oslo).

Vi har gode tilbud til bedrifter og organisasjoner, aktuelle kurs og har ulike prosjekter hvor vi jobber for en bedre hverdag gjennom samtaler.