Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Skaper nettverk, mestring og selvutvikling for personer med kjønnsinkongruens.

Gjennom digital trening, individuelle utviklingssamtaler, selvutviklingsgruppe og sosial aktivitet jobber Harry Benjamin ressurssenter for å styrke enkeltmennesker på veien mot et bedre liv.

I prosjektet Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens legges det vekt på å styrke selvbildet til deltakerne, og rette et fokus mot den enkeltes prosess og situasjon. Prosjektet er sammensatt og skal helhetlig jobbe for at deltakerne opplever mestring og fellesskap. Deltakerne skal på denne måten gå styrket videre i livet og utvikle seg slik at de kan gi støtte til andre i lignende situasjoner.

– Våre tilbud som selvutviklingsgrupper, sosiale treff og trening kan også være et viktig tilbud for nettverksbygging, sier prosjektleder Tone Maria Hansen.

Fysisk og psykisk helse

Prosjektet er viktig for både den psykiske og fysiske helsen. Ved å kombinere individuelle utviklingssamtaler og selvutviklingsgrupper med digitale treningstilbud, gir prosjektet et helhetlig tilbud. I kombinasjon skal dette gjøre at den enkelte skal bli rustet til å mestre sin livssituasjon. Hjelp til selvhjelp er et viktig verktøy deltakerne i selvutviklingsgruppen lærer.

– Vi håper at i denne vanskelig tiden for mange, skal våre digitale tilbud og aktiviteter i regionallag bidra til en mindre følelse av ensomhet og styrke dere psykiske og fysiske helse, sier Hansen.

Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Les mer om prosjektet som er støttet av DAM her.

 

 

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Stiftelsen Dam har 38 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

 

DAM støtter HBRS prosjekt

Les mer om HBRS her

 

Kontakt oss.