HBRS arrangerer internasjonal konferanse med noen av de fremste foredragsholderne i verden med kunnskap om barn og unge som opplever kjønnsdysfori. Konferansen finner sted Torsdag 24. Mai kl. 09:00 på Stratos kultur & events AS, Youngstorget 2 B i Oslo.

Konferansen er ferdig.

Konferansen henvender seg spesielt til personer som arbeider med barn, unge og voksne. Både BUP, DPS, skolehelsetjenesten, barnehager, skole og privatpraktiserende leger og psykologer. Konferansen kan også være svært nyttig for studenter på medisinstudier, psykologistudier, sexologistudier, sykepleiestudier, førskole og lærer utdanning.

Deltager pris inkludert kaffe, te, frukt og lunsj kr 800,- Studenter kr 300,- Medlemmer av HBRS kr 200,-.

Hvis du er avhengig av å få tilsendt faktura kan du kontakte HBRS på info@hbrs.no Viktig at du i e-post skriver riktig adresse, navn på alle som skal delta og om faktura skal ha en merknad/kostnadssted.

Begrenset med plasser. Første mann til mølla prinsippet.

Harry Benjamin Resource Center (HBRS) invites you to our international conference with the title “Gender Dysphoria in Children and Adolescents”

Thursday, May 24th, 09:00.
STRATOS CULTURE & EVENT AS, Youngstorget 2 B in Oslo

HBRS have invited some of the foremost professionals in the world with knowledge of children and adolescents with gender dysphoria. The conference is aimed specifically at people working with children, young people and adults. Both public health, school health services, day care centers, schools and private practitioners and psychologists.
The conference can also be very useful for students attending medical studies, psychology studies, sexology studies, nursing studies, preschool and teacher education.