Regionalt senter for kjønnsinkongruens

Psykolog Daniel Josdal, fagsjef Irmeli Øistad ved KPA og psykologspesialist og prosjektkoordinator Susan Ettelt.

Regionalt senter for kjønnsinkongruens i Sykehuset i Vestfold gir et utrednings-, behandlings-, og oppfølgingstilbud for personer fra 18 års alder som opplever kjønnsinkongruens, at egen kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk skiller seg fra tildelt kjønn ved fødsel.

Tilbudet retter seg også mot personer som definerer seg utenfor samfunnets tokjønnsmodell, som f.eks. ikke-binære, som har et hjelpebehov i forbindelse med sin kjønnsidentitet.

Senteret skal gi veiledning til den kommunale helsetjeneste og tilby nettverksarbeid.

Henvisning og vurdering

Fastlegen, annen spesialisthelsetjeneste eller privatpraktiserende avtalespesialist kan henvise personer som er 18 år og eldre til regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKI).

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning  fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Les mer om senteret på deres nettside.