– Kjønnsdebatten er vond og polarisert. Man må veie sine ord på gullvekt, fordi man så lett blir tillagt meninger og holdninger man ikke har, sier Mikael Scott Bjerkeli (48) til Dagsavisen.

Bjerkeli er seniorrådgiver i Harry Benjamin Ressurssenter, en pasient- og brukerorganisasjon for personer og pårørende til personer som har utfordringer knyttet til kjønn og kjønnsidentitet.

I dette intervjuet snakker han om:

  • Den høye temperaturen i kjønnsdebatten.
  • Striden rundt juridisk kjønn.
  • Den store økningen av barn og unge som ønsker kjønnsbekreftende behandling.

 

Les hele intervjuet på Dagsavisen

8