Dette året har vært en berg- og dalbane av følelser. Først og fremst er vi glade for å kunne avslutte enda et år preget av gode møter med medlemmer, og godt arbeid fra både tillitsvalgte og andre i organisasjonen. Samtidig går vi inn i 2023 med en stor usikkerhet knyttet til HBRS sin fremtid. Våre øremerkede driftsmidler er fjernet fra statsbudsjettet, og vi vet ikke når vi får midler, eller hvor mye midler vi har til å drive organisasjonen videre. Fra nå av må vi søke årlig, og svar kommer neppe før et godt stykke ut i 2023.

Denne usikkerheten er både trist og krevende, men vi gir oss ikke. Vi SKAL sikre videre drift av HBRS både i 2023, og i mange år fremover. Vi har lagt ned et betydelig arbeid for å forklare politikere og andre beslutningstakere hvilke konsekvenser dette vil få. Vi har fått enormt med støtte fra medlemmer og støttespillere, og det setter vi umåtelig stor pris på. Alle bidrar på sin måte, og gir oss motivasjon til å kjempe videre. HBRS ble stiftet og opprettet for at personer som opplever kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori skal få god kvalitet i behandlingen, og for en større forståelse og aksept i samfunnet. Det har ikke blitt mindre viktig med årene.

Selv om situasjonen akkurat nåer usikker og ganske mørk, ser vi flere lyspunkter. Selv om øremerkede midler til både oss og mange andre frivillige organisasjoner er fjernet, har stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti bedt regjeringen om å prioritere tilskudd til allerede etablerte tilbud og prosjekter i 2023. Vi håper og tror at dette er godt nytt for oss, og vi merker oss at flertallet ser at organisasjoner som vår trenger forutsigbarhet. Vi slipper imidlertid ikke ned skuldrene før vi er lovet midler, og de er på konto.

Vi registrerer også at KRF har gitt eksplisitt støtte til HBRS. Vi er en av få organisasjoner som de ønsker å støtte i sitt alternative budsjett.

Dette viser at vi blir hørt. Vi håper at støtten snart materialiserer seg i driftsmidler på konto.

Vi skulle gjerne nærmet oss julen med bedre nyheter enn dette. Samtidig gjør støtten fra alle dere at vi føler oss både sterke og klare for fortsatt jobb for organisasjonen og ikke minst for medlemmene. Vi ønsker dere alle sammen en riktig god jul, uten bekymringer, men med glede og fremtidstro.

God jul og godt nytt år fra alle oss i Harry Benjamin ressurssenter 🙂