Hormonstopp Karolinska

Karolinska sjukhuset i Stockholm stoppar hormonbehandling av minderåriga patienter med könsdysfori. Dessa behandlingar är kontroversiella och kan innebära risker, skriver sjukhuset i nya riktlinjer.

KID-teamet i Stockholm var först i Sverige med att erbjuda könsidentitetsutredningar för barn och ungdomar. De öppnade år 2000 och över 700 unga har utretts för könsdysfori. Diagnosticerade har kunnat få hormonbehandling vid Karolinska Sjukhuset.

I flera reportage har Uppdrag Granskning lyft bristen på vetenskaplighet och riskerna med de olika hormonbehandlingarna. Det är starka preparat som kan ge allvarlig och irreversibel hälsopåverkan.

Våren 2019 försvarade KID-teamets grundare, Per-Anders Rydelius, behandlingen:

-Behandlingen är inte experimentell i ordets bemärkelse. Den följer en utredningsmodell som har prövats.

Les mer på SVT