Kjønnsskifte hos barn og ungdom: Er informert samtykke mulig?

  • Pål Surén- Forsker, Folkehelseinstituttet

  • Birgitte Wirum Sand- Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Bell vs. Tavistock-saken i Storbritannia aktualiserer det problematiske ved det økende omfanget av kjønnsbekreftende behandling av mindreårige.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den 1. desember avsa The High Court of Justice i Storbritannia en dom som kan få konsekvenser for hvordan kjønnsbekreftende behandling skal tilbys i fremtiden, både i Storbritannia og i andre land.

Les mer hos Aftenposten