Informasjon fra NBTK vedrørende innstramminger av behandling for barn og unge i andre land.

Vi er blitt kontaktet av flere foreldre som er blitt engstelige etter at Sverige ved Karolinska sykehuset i Stockholm stopper hormonbehandling av mindreårige pasienter med kjønnsdysfori. Disse behandlinger er kontroversielle og kan innebære risker, skriver sykehuset i nye retningslinjer.

Les mer her: Karolinska stoppar hormonbehandling av barn med könsdysfori | SVT Nyheter

Flere foreldre er redde for at det også skal skje i Norge. HBRS har kontaktet NBTK om vi kunne få informasjon som vi kan sende til våre medlemmer. Vi har fått følgende tilbakemelding fra NBTK.


Det er viktig for oss i Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) barn og unge å informere våre pasienter og pårørende
om at vi holder oss oppdatert hva gjelder den internasjonale diskusjonen rundt behandling av barn og unge.

Dommen som er avsagt i England, samt de siste retningslinjene fra Sverige reiser behov for diskusjon med våre oppdragsgivere hva gjelder hormonell behandling av barn og unge. Samtidig er det per i dag ingen planer om å stanse denne behandlingen hos våre pasienter, verken hos de som står på behandling eller de som vurderes med tanke på en slik behandling.

Vi har etterspurt en systematisk gjennomgang av kunnskap hva gjelder behandling av barn og unge med kjønnsinkongruens, med en påfølgende utarbeidelse av en behandlingsretningslinje der bruk av pubertetsutsettende behandling og annen hormonell behandling blir vektet etter grad av kvalitet på kunnskap.

Med vennlig hilsen

Terje Rootwelt
Klinikkleder Barne- og ungdomsklinikken

 

Kim Tønseth
Klinikkleder HHA og leder NBTK

 

Anne Wæhre
Overlege, PhD
Leder NBTK barn og unge