Antalet könsbyten bland unga flickor har i Sverige ökat varje år under 2010-talet

Antalet könsbyten bland unga flickor har i Sverige ökat varje år under 2010-talet. En liknande utveckling har även ägt rum i Kanada, USA och Storbritannien. 2008 fick 28 flickor i åldern 10 till 19 vård för könsdysfori i Sverige. 2017 hade 536 flickor fått motsvarande behandling enligt siffror från Socialstyrelsen.

Ökningen är inte den enda trenden som kan skönjas i flera olika länder. Proportionerna mellan pojkar och flickor är också liknande. I Kanada är åtta av tio presumtiva könsbytare flickor. Siffror från Socialstyrelsen visar att det är tre gånger fler flickor än pojkar som söker hjälp.

I Sverige kan även den som är omyndig påbörja ett könsbyte med hjälp av hormonbehandlingar. De så kallade stopphormonerna gör att kroppen inte genomgår en pubertet som överensstämmer med det medfödda könet.

På den här punkten har Sverige liknande regler som Storbritannien. Kirurgiska ingrepp i Sverige är däremot inte är tillåtna för omyndiga Regeringen har dock föreslagit att åldersgränsen ska sänkas till 15, vilket kritiserades av såväl Socialstyrelsen som Statens medicinsk-etiska råd. För tillfället är lagändringen därför pausad.

Les mer