Vil ha tryggere behandling for barn som vil skifte kjønn. – Mangelfull kunnskap om risikoen.

De siste tiårene har det vært en stor økning av barn og unge som ønsker kjønnsbekreftende behandling. – Mangelfull kunnskap om risikoen, ifølge rapport fra Undersøkelseskommisjonen.

Nasjonal Behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens holder til ved Rikshospitalet.
  • Tine Dommerud

    Helsejournalist
Spill av saken • 5 minutter

En ny rapport fra Ukom stiller nå spørsmål ved om alle barn og unge som er usikre på sitt kjønn, får forsvarlig helsehjelp.

Ukom mener det er nødvendig med tydeligere styring og tiltak for å ivareta forsvarlig helsehjelp og behandling.

Bakgrunnen for rapporten er bekymringsmeldinger direkte til Ukom.

I meldingene kommer det frem uro for pasientsikkerheten i behandling av barn og unge med kjønnsinkongruens. Det gjelder både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Fakta

Ukom

  • Står for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
  • Kommisjonen undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten.
  • Ukom er en uavhengig undersøkelseskommisjon.

Flere søker helsehjelp

De siste tiårene har det vært en økning av barn og unge, særlig tenåringer, som søker helsehjelp for kjønnsinkongruens. Årsaken er ikke kjent. Kunnskapen om effekt av og sikkerhet ved behandling med hormoner og kirurgi til denne gruppen unge er mangelfull.

Fra 1975 til 1990 var det ca. fire henviste personer pr. år til slik behandling i Norge. De siste ti årene har det vært en økning av henvisninger fra ca. 50–70 pr. år i 2007–2010 til 400–600 henvisninger pr. år i 2018–2021.

Ifølge Ukom er helsetjenesten ikke dimensjonert for å møte økningen, og blir utfordret av mange forventninger til helsehjelp som det er vanskelig å innfri.

– Barn og unge er i utvikling og kan være sårbare. Det stiller særlige krav til at pasientsikkerheten blir ivaretatt, skriver Ukom.

Les hele artikkelen hos Aftenposten