SKJØNN: På kort tid har ideen om selvidentifisert kjønn vunnet fram i politikken. Feminister som sier imot, møter motbør.

For de aller fleste av oss er det ikke noe å dvele ved: Man er det kjønnet man er. Mann eller kvinne.

Slik er det ikke for alle. Noen opplever at kroppen ikke stemmer overens med det kjønnet de føler seg som. Selv om dette gjelder svært få, har ideen om at mennesker har en indre kjønnsidentitet, vunnet fram.

«Det er faktisk du som vet hvem du er. Det bør være opp til enkeltmennesket, ikke staten, å avgjøre hvilket kjønn det tilhører.» Det sa daværende helseminister Bent Høie i 2015 i forbindelse med lovendringen som sørget for at nordmenn fra 2016 kunne endre juridisk kjønn som man selv vil. Barn over seks år må få godkjenning av foreldrene, men ellers kan alle over 16 år endre sitt juridiske kjønn. F blir til M, eller omvendt, i passet, og et nytt personnummer registreres. Det tredje siste tallet i personnummeret avslører nemlig hvilket kjønn du er. Eller hvilket biologisk kjønn du ble født som. Eller hvilket kjønn du ble tilskrevet ved fødsel. I debatten om kjønn og kjønnsidentitet er språket viktig. Formuleringene avhenger av hvem du spør.

– Var ikke et problem før

Ekspertutvalget som utredet endring av juridisk kjønn har blitt kritisert for ikke å ha vurdert alle konsekvenser skikkelig.

Mikael Scott Bjerkeli er seniorrådgiver og styremedlem i Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS), en pasient- og brukerorganisasjon for personer og pårørende til personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer. Bjerkeli mener det er beklagelig at det har blitt mer snakk om garderober etter at den nye loven om endring av juridisk kjønn trådte i kraft.

– Dette var ikke et problem før. Man kunne fått en sterkere lov hvis man hadde sett på mulige konsekvenser i forkant, og funnet løsninger som fungerte for alle.

Bjerkeli vet ikke hva som hadde vært den beste løsningen. Han er skeptisk til for eksempel å gjøre alle toaletter kjønnsnøytrale.

– Kjønnsnøytrale toaletter er bra som et tillegg, men du kan ikke bare fjerne noe fra majoriteten. 99 prosent syns det er fint å ha sine egne rom, spesielt kvinner. Du reparerer ikke noe ved å fjerne noe for noen andre. Derfor må vi ta denne diskusjonen.

Les mer