– Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) går langt i å antyde og anklage HBRS for å prioritere angrere på bekostning av de som opplever kjønnsdysfori, skriver Harry Benjamin Ressurssenter.

PUBLISERT Onsdag 19. februar 2020 – 07:39 SIST OPPDATERT Mandag 24. februar 2020 – 13:14

Å anklage HBRS for å prioritere angrere på bekostning av de som opplever kjønnsdysfori, blir det samme som å si at PKI prioriterer de som opplever kjønnsdysfori på bekostning av de som blir feilbehandlet, eventuelt angrer, siden de ikke deler historiene til de som har gått tilbake. Det vil ikke HBRS være med på å antyde.

HBRS har blitt anklaget for å bare vise de gode historiene, så det er litt underlig at når vi nå gir en stemme til de personene som opplever seg å ha blitt feilbehandlet, så er det også feil.

HBRS har stor takhøyde for forskjellige meninger, men HBRS mener det er uakseptabelt med hets eller trakassering av meningsmotstandere, det tar vi sterk avstand fra.

Vi er enige i noe av det PKI mener, men også uenige i andre ting. På lik linje gjelder dette andre som deltar i debatten. HBRS jobber for en kvalitet sikret behandling. Vi tar ansvar for våre uttalelser og meninger.

Vi trodde vi hadde vært tydelige i vårt tilsvar til PKI og i våre vedtekter. Vi setter pris på at PKI finner steder på vår hjemmeside der vi ikke er så tydelige. Det skal vi rette på. Heldigvis så har folk med forskjellige utfordringer funnet oss i mange år, til tross for den utydeligheten PKI har funnet.

”Hva tenker PKI om helsepersonell som har gitt testosteron uten å ha møtt pasienten?”

Les mer