Nå er snart dette året forbi og et nytt år er rett rundt hjørne. 2021 har igjen vært annerledeshetens år. Også 2021 har vært preget av Koronapandemien.
Vi har igjen gått tilbake til å holde metere´n, og holde oss hjemme om vi er syke. Og vi har måtte minne oss selv og hverandre på at den sosiale distanseringen, selv om den er vanskelig, faktisk er et uttrykk for samhold og solidaritet.

HBRS har som andre organisasjoner også blitt preget av koronapandemien. Ansatte har blitt satt til hjemmekontor og vi, som mange andre, har blitt nødt til å finne digitale løsninger.

Regionallagene har dessverre vært nødt til å avlyse mange av sine sosiale sammenkomster. Vår kurs og foredragsvirksomhet har også blitt noe redusert. Men heldigvis klarte vi også i år å gjennomføre nok en vellykket sommerleir, med smitteverntiltak.

Jeg ønsker å takke alle som deltok på sommerleiren, dere gjorde sommerleiren 2021 til en trygg, morsom, varm og vellykket leir for oss alle. Vi gleder oss til å se dere igjen til sommerleiren i 2022!

Vi fortsetter med våre digitale tilbud og lavterskel kontakttelefon. Dere kan lese mere om disse på vår hjemmeside. Vi vil i 2022 også kunne tilby digitale selvutviklingsgrupper. Da vil det være mulig å bli med uavhengig hvor i Norge du bor.

Og avslutningsvis så vil HBRS si tusen takk til alle de fantastiske frivillige og sommerleirkomiteen i HBRS som er med å gjøre det bedre for oss alle. Dere er enestående!!

God Jul og god nytt år!
HBRS
Benjamin Solvang
Styreleder