Hold av datoen.

Det blir sommer leir i 2023. Det vi ikke vet her helt hvordan den blir, eller hvor mange plasser vi har mulighet til. Det er fortsatt svært usikkert for HBRS angående den økonomiske situasjonen. Vi har fortsatt ikke fått noen form for avklaring eller trygghet fra regjeringen. Men vi SKAL få til vår sommerleir. Vi vet hvor mye den betyr for de det gjelder.

Så hold av dagen 05.-08. August.

9