HBRS har fått innvilget kr 1.250 000 til filmprosjekt. Det er i samarbeid med Leidar som er et kommunikasjons byrå.  Leidar har en komplett filmstab som dekker hele produksjonsrekken, og leverer filmer innen alle sjangre.  Det skal bli en dokumentarserie om det å ikke finne sin plass. HVEM ER JEG? En naturlig del av serien vil fokusere på de snevre kjønnsrollene som preger dagens samfunn. Serien har ikke som mål å problematisere to-kjønnsmodellen, men velger heller å rette fokus mot trange kjønnsroller og behovet for å åpne opp for mangfoldet, slik at flere finner sin plass.

Prosjektgruppen består av følgende:

Mari Finnestad
Benjamin Solvang
Hilde Holmesland
Mikael Bjerkeli
Marion Arntzen
Asle Offerdal
Tone Maria Hansen

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Stiftelsen Dam har 45 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelse


Dam Foundation have 45 members, all voluntary health and rehabilitation organisations based in Norway.

The foundation receives part of the profit from the national lottery in Norway, Norsk Tipping.

The funds from the lottery supports project work in voluntary humanitarian organisations in preventive health care, rehabilitation and research. All voluntary humanitarian/socially dedicated organisations and professional organisations for the functionally disabled in Norway may apply for funds regardless of membership in the foundation.