Inn en lang korridor med sykehussenger, opp en trapp, forbi noen pulter og en vegg med fargerike tegninger på snei. Her, i en mellometasje på Rikshospitalet i Oslo, holder Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge (KID-Teamet) til.

De siste fem årene har nær tusen barn gått denne labyrintiske ruten i håp om å få diagnosen kjønnsinkongruens. En slik diagnose kan gi dem mulighet til behandling med kjønnshormoner og eventuelt kirurgi etter fylte 18 år.

Les mer