Ny lov om juridisk kjønn tredde i kraft fredag 1. juli 2016. Loven innebærer at du, basert på egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet, får bestemme hvilket juridisk kjønn som skal framgå av folkeregisteret og personnummeret. Det er skattekontoret som fatter vedtak om endring av juridisk kjønnsstatus og tildeler nytt fødselsnummer i Folkeregisteret.

Personer som har fylt 16 år søker selv om å få endre sitt juridiske kjønn. Barn og unge mellom 6 og 16 år må søke sammen med sine foreldre. Dersom bare én av foreldrene samtykker, kan Fylkesmannen i Oslo og Akershus likevel innvilge søknaden dersom dette er til barnets beste. Praktisk informasjon om endring av juridisk kjønn.

For å endre juridisk kjønn i folkeregisteret må du sende søknad til skattemyndighetene.

Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Skatteetaten. Link til skatteetaten

http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/endre-kjonn/

Du kan også printe ut vedlagt søknadskjema.

Etter at du har sendt inn søknaden, er vilkåret for å få tildelt et nytt personnummer at du bekrefter din søknad ved å returnere svarslippen du mottar i posten. Du bestemmer selv når du ønsker å bekrefte din søknad.

Når skattekontoret har mottatt en slik bekreftelse vil det bli registret et nytt personnummer for deg i Folkeregisteret. Da vil du i løpet av 4–6 uker motta et brev med det nye nummeret til din folkeregistrerte adresse. Informasjonen og veiledningen er ment for at du lettere skal kunne legge opp en plan for enkelte av de praktiske konsekvensene ved å endre juridisk kjønnsstatus i Folkeregisteret.

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom punktene før du sender inn bekreftelsen på din søknad.

Du kan lese mer om å endre kjønn på Helse Norge.no

https://helsenorge.no/rettigheter/endring-av- juridisk-kjonn#Informasjon- og-veiledning

 

Her kan du se hvordan søknaden ser ut.

SknadenjuridiskkjnnskalsendestilSkattNordjuli2016