Personer med kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som utfordrer samfunnets normer, trenger et spesielt vern. Det får de nå fra 1. januar 2021. Det betyr at personer med kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk får et strafferettslig vern dersom de blir utsatt for diskriminering, hatefulle ytringer eller annen hatkriminalitet, herunder vold.

Hatkriminalitet er et begrep som ofte anvendes for å beskrive kriminalitet som er motivert av hat knyttet til egenskaper ved enkeltpersoner eller grupper av befolkningen. Straffeloven trekker rammen for hvordan norsk politi og påtalemyndighet avgrenser hatkriminalitet. Fra 1. januar 2021 vil lovbrudd som har sin bakgrunn i negative holdninger til personer med kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk kunne betegnes som hatkriminalitet. Les mere her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=70868