verdensdagen psykisk helse
HBRS markerte verdensdagen for psykiskhelse 10. oktober

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Tema 2020: Spør mer

Flere av våre regionallag hadde markeringer 10. oktober. HBRS-Regionallag Vest sto på stand og Regionlag Øst hadde filmvisning og sosialsammenkomst. HBRS Innlandet arrangert hyttetur på Brennabu med 5 barnefamilier og i godt samarbeid fra Stiftelsen Stensveen – Trygg i eget uttrykk. Dette ble en hyggelig samling med en fin blanding av aktiviteter, erfaringsutveksling og kos for både barn og foreldre. Det ble en fin markering av Verdensdagen for psykisk helse med tema «spørmer», der de voksne fikk mulighet til både å spørre og bli spurt om sine erfaringer rundt det å ha barn som opplever kjønnsinkongruens . Barna og søsken fikk bli kjent med, og speile seg i hverandre gjennom lek og spørsmål seg imellom, uten voksen involvering.

Om Verdensdagen

Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse i hele verden.
Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske. Vi har alle en psykisk helse, og den må vi ivareta. Å ikke ivareta sin psykiske helse kan gi vansker med å finne en trygg forankring i livet. Verdensdagen har som mål å bevisstgjøre viktigheten av å styrke den psykiske helsen så man er bedre rustet til å møte livets utfordringer. Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse. HBRS markerer verdensdagen med stand og filmvisning.

Trenger du på snakke?

Trenger du å snakke med noen, så har HBRS tilbud ved et prosjekt fra stiftelsen DAM “Samtalelinje for personer med kjønnsdysfori/kjønnsinkongruens”. Telefonen betjenes mandag til fredag kl. 09.00 – 16.00. Ring til et av disse telefonnumrene: 91127454 – 97689283 – 48189229 – 93051250