Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS)

Fredag 15. januar åpner Trondheim kommune et eget kompetansesenter for kjønn og seksualitet. Her vil barn og unge få hjelp med sine utfordringer rundt seksualitet, kjønn og identitet. Senteret er unikt i norsk sammenheng.

– Vi skal bidra til å øke kunnskaper og kompetanse hos de yngste, men også hos foreldre og andre som møter barn og unge i hverdagen, sier enhetsleder Inger Lisbet Hegland ved Barne- og familietjenesten Midtbyen.

Ikke bare Trondheim

Det nye kompetansesenteret er et resultat av et politisk vedtak i bystyret i Trondheim. Senteret vil arbeide med å forebygge seksuell uhelse og ønsker å være en viktig samarbeidspartner og samtalepartner for barn og unge med spørsmål eller utfordringer rundt seksualitet, kjønn og identitet. Målet er at kompetansesenteret etter hvert kan få en rolle også utenfor kommunens grenser.

Kompetansesenteret vil etablere et samarbeid med relevante kunnskapsmiljøer. Dette skal bidra til å utvikle og spre kommunens kjønns- og seksualitetskompetanse. Ifølge Hegland vil foresatte og de som arbeider med barn og unge, være viktige støttespillere i dette arbeidet.

Les mer herKompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS)