Samtalestøtte til pasienter ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK)

Er du i utredning på NBTK?

Som pasient på Oslo universitetssykehus har du mulighet for å bruke samtaletilbudet til prestetjenesten på sykehuset. Et behandlingsløp kan sette i gang mange tanker og følelser hos pasienter og pårørende. Sykehusprestene er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt, som kan hjelpe til med å sortere i et mangfold av tanker og følelser, og bidra til trygghet i en livssituasjon under endring. Du bestemmer selv hva samtalen skal handle om.

Du kan kontakte sykehusprestene direkte og gjøre en avtale. Du kan også få hjelp av din behandler til å opprette kontakt. Kontaktinformasjon og telefonnummer finner du på denne informasjonssiden:

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/prestetjenesten#les-mer-om-prestetjenesten

Du er også velkommen til å bruke sykehuskirken på Rikshospitalet. Kirkerommet ligger i glassgaten, C 3.  Den er åpen hele døgnet og innbyr til stillhet og ro, lystenning og bønn. Det er også adgang til å skrive en bønnelapp og legge i bønnekassen hvis en ønsker forbønn for seg selv eller andre.