Det er overveldende interesse for vår sommerleir igjen, et tydelig bevis på tilbudets betydning. Dessverre har etterspørselen overgått kapasiteten, og mange som så fram til å delta, har måttet møte skuffelsen av å ikke få plass. Denne fortvilelsen har ikke gått ubemerket, og vi føler med alle som har mistet denne muligheten. Det har blitt tydelig for oss hvor essensielt det er å ha et rom hvor man kan møtes, utforske, og vokse i trygge omgivelser – et tiltak av stor betydning for å forebygge psykisk uhelse.

Dette styrker vår overbevisning om nødvendigheten av ytterligere ressurser og støtte til HBRS, slik at vi kan utvide og forbedre våre tilbud. Ved å styrke organisasjonen, kan vi bidra til å sikre et trygt og inkluderende behandlingstilbud, og arbeide for bredere aksept i samfunnet.

De som ikke fikk meldt seg på, kan sende mail til info@hbrs.no for å bli satt på venteliste. Legg ved navn og alder på de som vil delta på sommerleiren.

For dere som står på venteliste: vi ser dere. Vær forsikret om at vi gjør alt som står i vår makt for å inkludere flere deltakere og utforsker løsninger for å utvide tilbudet. Deres tålmodighet og forståelse betyr mye for oss, og vi er dedikerte til å jobbe for hver enkelt av dere.

Vi håper også at dette budskapet når ut til politikere, Helsedirektoratet, og Bufdir, slik at de forstår viktigheten av å styrke foreningen og vårt arbeid. Sammen kan vi gjøre en forskjell for de berørte av denne tematikken, og bygge et sterkere, mer inkluderende samfunn.

1