DEBATT

Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid könsdysfori mer rimliga

Mats Reimer, barnläkare, Göteborg
PUBLICERAD:
Lakartidningen.se 
(uppdaterad 2022-12-14)

Socialstyrelsens uppdaterade kunskapsstöd för vård av barn med könsdysfori [1] ska publiceras i sin helhet före årets slut. Sedan det framkommit hur ytterligt svag vetenskaplig underbyggnad de gamla råden hade har både Socialstyrelsen och vårdgivare som Karolinska sjukhuset ändrat sig på punkt efter punkt. Det nya kunskapsstödet kommer att avråda från operationer, pubertetsblockerare och könskonträra hormoner före vuxen ålder, med undantag enbart för framtida forskningsprojekt.

Kunskapsstödet från 2015 baserades till stor del på intresseorganisationen WPATH:s (World Professional Association for Transgender Health) »Standards of Care« version 7 (SOC7). Flera svenska läkare är medlemmar i WPATH, och när riktlinjerna nyss uppdaterats till SOC8 har framför allt två frågor skapat debatt.

Dels anger WPATH inte längre en nedre åldersgräns för något läkemedel eller kirurgiskt ingrepp, dels myntas en ny könsidentitet som kräver erkännande och vård: eunucken. Här avses inte män som genom sjukdom eller olycka förlorat sin testikelfunktion, utan transpersoner som känner att deras inre sanna kön bör avspeglas i en kastrerad manskropp. Det verkar i regel vara testiklar som opereras bort, och en del vill sedan ha testosteron på recept för att slippa symtomen på hormonbrist.

SOC8 hävdar att eunucker  kan upptäcka sin könsidentitet redan som barn, men ger inga specifika behandlingsrekommendationer för unga. Hade detta publicerats någon annanstans än i en förment vetenskaplig artikel [2] hade man trott att det var satir som drev med transrörelsen. Men även Norges mest kända transperson, Esben Esther Pirelli Benestad (läkare och professor i sexologi), hade i norsk tv med eunucker på listan över de sju olika kön hen anser existerar [3].

Les mer

 

Hvem er vi?

HBRS er en pasient og brukerorganisasjon som arbeider for å informere og øke kunnskap vedrørende kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori, og være en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge.

Hvem jobber vi for?

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)arbeider for mennesker som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens, eller kjønnsidentitets utfordringer

Hvor holder vi til?

Christian Krohgs gate 34, 5 etg. 0186 Oslo Google maps

e-post: info@hbrs.no

Telefon: 22 11 40 40

Privacy Preference Center