redusering av klinikker i sverige ved kjønnsdysfori

Vi tvivlar på att lösningen är att göra vården högspecialiserad, skriver Frank Berglund, vice förbundsordförande RFSL och Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom.

De årslånga köerna till vården för personer med könsdysfori skapar oerhört lidande för transpersoner. Vi tvivlar på att lösningen är att göra vården högspecialiserad.

Socialstyrelsen har beslutat att vården för transpersoner ska bli högspecialiserad vård. Det innebär att dagens sju utredningsteam ska bli tre. Alla tre teamen ska utreda både barn och vuxna och de ska följa upp vårdens resultat på ett strukturerat sätt. RFSL och RFSL Ungdom är oroliga för att flera av dagens problem med den könsbekräftande vården riskerar att kvarstå eller förvärras.

Les mer på Dagens Medicin