OPERERER TRANSPERSONER: Kirurg Halfdan Vier Simensen forteller at han har er den legen i privat helsesektor som har operert flest transpersoner i Norge.

Rikshospitalet sa nei – privat lege fjernet brystene til mindreårige

I 2019 fikk lege Halfdan Vier Simensen en advarsel fra Helsetilsynet etter å ha operert bort brystene på to jenter under 18 år. Siden har han operert mer enn 100 transpersoner.

Publisert:

Pasientene, som fikk brystene fjernet av plastikkirurgen, var begge under 18 år og hadde psykiske utfordringer:

  • Den ene jenta hadde diagnosen «paranoid schizofreni», ifølge rapporten til Helsetilsynet. I løpet av en treårsperiode hadde hun vært innlagt på sykehus tre ganger grunnet psykose.
  • Den andre pasienten hadde opplevd depresjoner, men også symptomer på schizofreni. Hun fikk diagnosen schizofreni først etter operasjonen.

VG har fått innsyn i rapporter fra Statens helsetilsyn og Statens helsepersonellnemnd, som slår fast at behandlingen var uforsvarlig:

  • Ingen av pasientene hadde fått diagnosen «transseksualisme» før operasjonen. Denne diagnosen stilles først etter to år med behandling og oppfølging.
  • Den ene pasienten hadde gått på hormoner i under ett år. Pasientene var heller ikke vurdert av en godkjent psykiater, psykolog eller spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri. Den ene pasienten var blitt utredet av en lege og sexolog, mens den andre pasienten var utredet av sexologiprofessor Espen Esther Pirelli Benestad – begge uten slik kompetanse, ifølge Helsetilsynet.

De slår fast at kirurg Simensen utsatte pasientene for risiko:

«Det at diagnosen ikke var tilstrekkelig avklart, gjorde risikoen for at pasientene kunne komme til å angre på inngrepet i etterkant større, og et slikt inngrep kan være irreversibelt.»

Begge pasientene har fortalt Helsetilsynet at de var fornøyde etter operasjonene.

– Jeg har oppført meg anstendig og holdt en etisk høy standard i 40 år, sier kirurgen til VG.

– Jeg har forsøkt å hjelpe en svært sårbar pasientgruppe.

Har operert flere under 18 år

Nylig skrev VG at Esben Esther Pirelli Benestad anbefalte hormonbehandling for en tenåringsjente som følte seg som en gutt – uten å ha møtt eller utredet henne først.

Noen år senere angret kvinnen.

Til VG forteller hun at kirurg Halfdan Vier Simensen opererte bort brystene hennes.

– Jeg har ikke hatt en eneste pasient som har meldt noe negativt tilbake til meg, sier Simensen til VG.

– Men hva tenker du om tenåringen som angret?

– Hvis hun har opplevd noe negativt, hvorfor har hun ikke kommet til meg?

Han fortsetter:

– Hun ønsket selv å bli operert, men angret åtte år etterpå. Det synes jeg hun selv også må ta litt ansvar for.

Tall fra Rikshospitalet viser at antallet unge som ønsker kjønnsbekreftende behandling aldri har vært høyere. Spesielt har økningen vært stor blant unge jenter.

Behandlingen kan bestå av samtaler, hormonbehandling og etter hvert kirurgiske operasjoner.

På sin egen nettside reklamerer kirurg Halfdan Vier Simensen med at han er den legen innenfor privat helsesektor som har operert flest transpersoner i Norge. Til sammen 54 personer, fortalte han Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Simensen anslår overfor VG at han har operert ytterligere 100 personer etter advarselen i 2019.

– Det har oppstått et voldsomt behov. Hvis du ser på kurven over antall henvisninger for helsehjelp til kjønnsinkongruens, så går det rett til værs, sier han.

Både Esben Esther Pirelli Benestad og Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo har henvist pasienter til Simensen, bekrefter han.

Totalt har Simensen operert seks personer under 18 år, ifølge Helsetilsynet. Ytterligere to pasienter under 18 år fikk fjernet brystene i 2017. De var da 14 og 15 år gamle, fremkommer i rapporten til Helsepersonellnemnda.

– Hvor kommer disse opplysningene fra? Det dokumenterer ikke helsemyndighetene i det hele tatt, sier Simensen.

Les mer