Ny organisering av behandling for kjønnsinkongruens

 

Oslo universitetssykehus har sendt ut informasjon om  en pressemelding om endring i behandlingen for barn og unge med kjønnsinkongruens, som nå vil bli håndtert som utprøvende behandling. Denne endringen sikter mot å styrke sikkerheten og kvaliteten på omsorgen vi tilbyr. Utprøvende behandling betyr at hver behandlingsmetode blir nøye vurdert og overvåket, basert på den nyeste kunnskapen og beste praksis. Dette sikrer en høyere grad av oppfølging og kvalitetssikring for våre pasienter. Vi forstår at dette kan vekke bekymringer, og ønsker å forsikre dere om at vi står ved deres side gjennom denne overgangen. Vi er forpliktet til å holde dere informert og tilby støtte gjennom hele prosessen.  For mer detaljert informasjon, les hele pressemeldingen fra Oslo universitetssykehus HER, og for oppdatert informasjon om deres KID-team, besøk deres oppdaterte nettside HER.

 

Med vennlig hilsen,  Harry Benjamin Ressurssenter