Helsedirektøren innrømmer: – Tilbudet om behandling av kjønnsinkongruens er mangelfullt

Helsepersonell i Norge vet for lite om hva de driver med for pasienter med kjønnsinkongruens. Likevel har retningslinjen stått støtt i tre år.

– Vi vurderer det som unaturlig at alle som ønsker hjelp for kjønnsinkongruens først skal utredes psykisk, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
  • Mina Madeleine Nystuen

    Journalist

Både myndighetsaktører, pasient- og brukerorganisasjoner og helsepersonell har stilt spørsmål ved forsvarligheten og organiseringen av behandling av kjønnsinkongruens i Norge. Derfor gikk Statens undersøkelseskommisjon for helsetjenester (Ukom) gjennom retningslinjene for behandlingen i Norge i våres.

Rapporten blir kalt en nødmelding av spaltist Anki Gerhardsen. Den anbefaler at retningslinjene må forandres.