Behandling av barn med kjønnsinkongruens: Dette er ikke en krig

  • Overlege, barnelege og leder, Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens barn og unge
  • Klinikkleder, professor og leder, Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens
  • Overlege og barneendokrinolog, Oslo universitetssykehus
Hos oss diskuteres alle pasienter i tverrfaglige møter før eventuell oppstart av behandling, skriver innleggsforfatterne.

Ingen er tjent med retorikken Helsestasjon for kjønn og seksualitet legger opp til.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Dette er ikke en krig, slik Helsestasjon for kjønn og seksualitet fremstiller diskusjonen i sitt innlegg 19. mai. Ingen er tjent med den type retorikk, hverken barn og unge med kjønnsinkongruens, deres foresatte eller vi som har valgt å arbeide med dette. Det er derimot en alvorlig diskusjon rundt forsvarlighet av medisinsk behandling av barn og unge med kjønnsinkongruens.

Det eksisterer to tilnærminger til pubertetsblokkerende og hormonell behandling av kjønnsinkongruens hos barn og unge i Norge i dag. Den ene representeres av Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) i bydel Grünerløkka i Oslo.

HKS hevder i sitt innlegg at forskningskvaliteten som ligger til grunn for behandlingen som tilbys, er god, og at tilbudet bør være tilgjengelig for dem som ønsker det. De har ingen ansatte spesialister hverken innen barne- og ungdomspsykologi eller barnemedisin. De mener at en psykisk kartlegging ikke er nødvendig før oppstart av en hormonell behandling.

Vi har manet til forsiktighet

Den andre tilnærmingen finnes i Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens. Vi har vært tydelige på å informere om den markante økningen av henvisninger de senere årene. Vi har manet til forsiktighet, for den store og heterogene gruppen vi nå møter, skiller seg betydelig fra den avgrensede og nokså homogene pasientgruppen det tidligere er forsket på.

Hos oss samarbeider barneendokrinologer som har spesialkompetanse på hormoner, tett med spesialistene i utredningsteamet for kjønnsinkongruens som er utdannet innen barne- og ungdomspsykologi. Alle pasienter diskuteres i tverrfaglige møter før eventuell oppstart av behandling.

Behandling av barn og unge skiller seg fra behandling av voksne ved at de er under pågående kroppslig og mental utvikling. Alle barn og unge opptil 18 år som trenger hormoner, følges av barneendokrinologer i spesialisthelsetjenesten for å sikre dem en mest mulig forsvarlig høyspesialisert behandling. Det kan enten være på grunn av diabetes, vekstforstyrrelser, tilstander som for tidlig eller for sen pubertet, stoffskiftesykdommer, fravær av kjønnskjertler eller kjønnskromosomvariasjoner.

Les mer