Nå har pasientorganisasjonen PKI engasjert jurister for å stanse forslaget.

– Det å klassifisere dette som utprøvende behandling, bryter menneskerettigheter, mener Isak Bradley, leder for Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI).

VG skrev i fjor sommer at hormonbehandling av transpersoner under 18 år kan bli definert som utprøvende behandling. Det betyr at helsehjelpen ikke lenger vil være en del av det ordinære helsetilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Kjønnsbekreftende behandling vil heller ikke kunne tilbys av private aktører eller kommuner og fastleger.

Potensielt skadelig behandling

Bakgrunnen for møtet til fagdirektørene er en rapportfra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) fra mars i fjor, om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens.

– Vi mener at medikamentell behandling for kjønnsinkongruens til barn og unge skal defineres som utprøvende behandling. Dette er en behandling som er potensielt skadelig, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng til VG:

– Sverige har nylig revidert sine retningslinjer, og de er mer restriktive enn tidligere. Det pågår lignende arbeid i flere andre land.

Vil at helseforetakene selv bestemmer

VG har spurt helsedirektør Bjørn Guldvog om de vil følge anbefalingen fra fagdirektørene og gjøre helsehjelpen til utprøvende behandling. Det er i stedet avdelingsdirektør Torunn Janbu som svarer på e-post:

– Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for hva som gis av behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten, ikke Helsedirektoratet. Spørsmål omkring utprøvende behandling må derfor stilles til dem.

– Vil Helsedirektoratet endre den nasjonale, faglige retningslinjen?

– Helsedirektoratet vil oppdatere retningslinjen dersom behandlingstilbudene endres. Det er i tråd med slik vi ville gjort, også på andre fagområder. Dette er vi i dialog med RHF-ene om.

Frykter selvmedisinering

Isak Bradley i PKI reagerer sterkt på at fagdirektørene har konkludert uten å involvere brukerrepresentanter. De har derfor engasjert jurister i organisasjonen Egalia.

– Vi risikerer at personer får dårligere psykisk helse. Flere kommer til å isolere seg mer og drive med selvmedisinering, sier han.

Bradley mener fagdirektørene har kommet frem til en beslutning som bryter med internasjonale, forskningsbaserte retningslinjer for behandling.

– Pasientgruppen har heller ikke fått noen mulighet til å legge fram sitt syn. Det å få et dårligere helsetilbud fordi man er transperson på slik måte, er et menneskerettsbrudd, sier Bradley.

 

Harry Benjamin Ressurssenter støtter seg til fagdirektørene har gjort en grundig faglig vurdering angående forslaget om utprøvende behandling for barn og unge. Hvordan denne utprøvende behandlingen vi bli organisert, har vi ikke fullstendig oversikt over enda. Men vi er i dialog med helsedirektoratet og fagdirektørene og følger med på utviklingen. 

Vi tror forslaget vil kunne være med på å styrke behandlingen fremover ved å legge den inn i de trygge rammene utprøvende behandling gir. Dersom forslaget blir vedtatt, understreker vi nødvendigheten av å fokusere og prioritere utviklingen av kompetanse og forskning, disse går hånd i hånd. Det er viktig at vi jobber for at fremtidig behandling får styrket sin kunnskapsbaserte grunnmur, på en slik måte som sikrer at hjelpen som blir gitt er kvalitetsikret og av høy kvalitet.

Det er også viktig for oss å sikre at hjelpen er tilgjengelig nærmere folk, over hele landet. Derfor er det avgjørende at de regionale sentre får de ressursene de trenger for å kunne gi god støtte og veiledning nærmere der folk bor. Det er pr. dags dato ikke tilfellet. De regionale senterne er underbemannet og underprioritert.

Les hele artikkelen HER