Hold av denne dagen. Det blir en fremtidsrettet konferanse med store navn på felt som vil komme sammen for å bidra med mange års erfaring og refleksjoner på feltet.
Kjønnsinkongruens i Utvikling: Fra dagens innsikt til morgendagens muligheter
Hold av dato 31. oktober for en fremtidsrettet konferanse som samler ledende fagpersoner innen kjønnsinkongruens. Dette blir en unik mulighet til å dykke ned i forskning og høre om fremtidens muligheter innen feltet. Foredragsholdere som har bekreftet er blant annet disse internasjonalt anerkjente eksperter som
Annelou L C de Vries, Nederland
Cecilie Dhejne, Sverige
Dr. Hilary Cass, England
Riittakerttu Kaltiala, Finland
Dr. Erica Anderson, USA
Mikael Landén, Sverige
Anne Wærhe, Norge
Kjersti Gulbrandsen Norge
Programmet er ikke helt satt, men informasjon kommer fortløpende. Med dette så lover dagen å bli både opplysende og inspirerende
Oslo Kongressenter/Oslo Congress Centre