Konferansen er nå utsolgt!

Det har vært stor interesse for konferansen og påmeldingen er nå ikke mulig.
Hvis du/dere ønsker å sette dere på vente liste, så er det mulig å sende en henvendelse til info@hbrs.no

Les mer om vår spennende konferanse 

Tid og sted: 28. oktober – Oslo kongressenter. 

Til vår konferansenside med informasjon og påmelding her. 

Det blir redusert pris for medlemmer og mulighet for å melde seg på før vi åpner opp for andre. Så er du ikke medlem, meld deg inn her.

Bli medlem av HBRS

Godkjent som 7 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Personer som opplever kjønnsinkongruens eller har spørsmål knyttet til kjønnsidentitet skal tas på alvor og deres synspunkter blir tillagt vekt. Samtidig så ser vi i dagens samfunn at det er stor uenighet om hva som er den rette tilnærmingen og hva som vil være god hjelp og god behandling. Noen mener at rask og bekreftende hjelp er det beste, mens andre mener at det er viktig med en grundig utredning, og en utforskende tilnærming

Hva er egentlig til det beste for pasienten, og hva er god hjelp over tid? Harry Benjamin Ressurssenter ønsker å løfte dette spørsmålet ved å samle fagfolk og berørte til vår konferanse “Kjønnsinkongruens, hva er god behandling”

Vi har klart å samle personer som har lang erfaring med mennesker som opplever kjønnsinkongruens og som har spørsmål knyttet til kjønnsidentitet. Vi ønsker å arrangere en konferanse som kan være en arena for dialog og konstruktiv uenighet. Der vi får høre fra fagfolk og berørte som har forskjellige erfaringer og tilnærminger. 

Blant de som har bekreftet finner vi.

Esben Esther Pirelli Benestad – er utdannet lege, spesialist i klinisk sexologi NACS, familieterapeut IAP og professor emerit ved Universitetet i Agder.

Mikael Landén – er professor i psykiatri ved Gøteborgs universitet. Han disputerte i 1999 på en avhandling om transseksualisme. I 2017 var han veileder for Cecilia Dhejne, som i 2017 disputerte om kjønnsdysfori ved Karolinska Institutet. Landén har de siste årene vært med i en ekspertgruppe ved SBU (tilsvarende Metodevurdering ved Folkehelseinstituttet) som har samlet evidens for hormonbehandling av unge med kjønnsdysfori

Ingunn Wik – Har vært leder på HKS siden 2011, som består av et tverrfaglig team hvor alle faggrupper har en formalisert videreutdanning innenfor sexologi, og som retter seg etter endringene i diagnosemanualen til  ICD11. Grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen pediatri og helsesykepleie. Spesialist i sexologisk rådgivning – NACS godkjent. Affektfokusert psykoterapeut– godkjent av den danske psykoterapeutforening.

NBTK – Tjenesten består av en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av barneklinikk, barne- og ungdomspsykiatri, endokrinologi, gynekologi, plastisk kirurgi, psykiatri og logopedi

I paneldebatt:

PKI-Nestlederen Vero Brokke Olsen

HBRS- Tone Maria Hansen er ansatt som daglig leder i HBRS. Tone Maria var initiativtager til å starte foreningen tilbake i 1999. Hun var leder i HBRS de første 14 årene. Hun er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Hun har også  vært  mangeårig styremedlem i The World Professional Association for Transgender Health (WPATH)

Asle Offerdal – er psykologspesialist i Oslo, og har jobbet med kjønnsidentitet siden 2001. Offerdal jobbet tidligere ved den nasjonale behandlingstjenesten NBTK, og har siden 2007 hatt privat praksis med både individualtilbud og gruppetilbud for personer med kjønnsinkongruens.

Ingunn Wik

Esben Esther Pirelli Benestad

NBTK

Appeller

Emelie Köhler-  er fra Sverige. Emelie hade svårt att identifiera sig som kvinna. 21 år gammal opererar hon bort brösten och börjar ta testosteron. Idag ångrar hon könskorrigeringen. Emelie Köhler levde fyra år med identitet som mann, men påbörjade sedan resan tillbaka. Från könstransition till detransition. Hon har medverkat i “Tranståget” som gjordes av SVT Uppdrag Granskning. Och i 2022 deltog hon i Sverige Möts i debatt om samma ämne og i Folkeopplysningen på NRK. Hon har på kort tid blivit ansiktet utåt för den växande rörelsen av personer som har startet behandling for kjønnsinkongruens og som ångrat sig. För den som vill veta mer har hon ett instagramkonto som heter Detrans Dissident och driver en hemsida som heter detransinfo.se.

Cato André Lampe Mortensen – Deler sine refleksjoner sammen med sin kone Hege. Begge gikk gjennom prosessen for nesten 30 år siden og fant hverandre på reisen. Hva var forventningene og hvordan er det nå?

Hege Cathrine Røstelien Mortensen  – Deler sine refleksjoner sammen med sin mann Cato. Begge gikk gjennom prosessen for nesten 30 år siden og fant hverandre på reisen. Hva var forventningene og hvordan er det nå?

Det blir redusert pris for medlemmer og mulighet for å melde seg på før vi åpner opp for andre. Så er du ikke medlem, meld deg inn her.

Bli medlem av HBRS

Tid og sted: 28. oktober – Oslo kongressenter.