Direktoratet er restriktivt når det gjelder hormonbehandling av barn

  • Helsedirektør
Vi i Helsedirektoratet er enige med Ukom i at helsetjenestetilbudet til pasienter med kjønnsinkongruens er for dårlig, skriver helsedirektør Bjørn Guldvog.

For oss er det viktig at helsehjelpen blir mer tilgjengelig ut fra den enkeltes behov – med flere helsetjenestetilbud og rett kompetanse. Dette er ikke på plass i dag.

Mediekritiker Anki Gerhardsen anklager Helsedirektoratet for ikke å bry seg om sårbare barn og unge som søker behandling for kjønnsinkongruens (Aftenposten, 8. mai). Dette stemmer selvsagt ikke, og jeg vil derfor gjøre rede for direktoratets arbeid med denne problemstillingen.

Utgangspunktet for kritikken er hentet fra en rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten (Ukom). Vi i Helsedirektoratet er enige med Ukom i at helsetjenestetilbudet til pasienter med kjønnsinkongruens er for dårlig. Vi er i dialog med aktørene om hvordan tilbudet kan bedres, og vi vurderer fortløpende om det er behov for å gjøre endringer i retningslinjene.