Hva sier egentlig helsedirektøren?

  • Mediekritisk spaltist for Aftenposten
Spaltist Anki Gerhardsen er kritisk til Helsedirektoratets svar om behandling av unge med kjønnsinkongruens.

Guldvogs svar på min kritikk får meg til å stusse.

Det er fint at helsedirektør Bjørn Guldvog deler fagfolkenes bekymring for det stadig økende tallet unge som ønsker medisinsk behandling for å endre sitt biologiske kjønn. Den bekymringen vokser også internasjonalt.

Men Guldvogs svar på min kritikk får meg allikevel til å stusse. Han skriver at hormonbehandling av barn er det Norges fremste fagmiljø, nemlig Nasjonalt behandlingssenter for kjønnsinkongruens, som skal vurdere. Betyr det at leger og helsestasjoner som i dag deler ut hormoner etter egen vurdering, gjør noe ulovlig eller uforsvarlig? Hvis ja: Hvordan skaffer direktoratet seg oversikt og kunnskap om denne praksisen, og hvordan stanser de den?