Barn og unge kan skades av norsk helsevesen. Hvorfor stiller ikke pressen helsedirektøren til veggs?

  • Anki Gerhardsen

    Mediekritisk spaltist for Aftenposten
Journalistene burde overøse helsedirektør Bjørn Guldvog med kritiske spørsmål. Men de gjør ikke det, skriver Anki Gerhardsen.

Behandlingen av unge med kjønnsinkongruens kan være farlig, advarer fagfolk. Hverken Helsedirektoratet eller pressen ser ut til å bry seg.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Ukom er forkortelsen for det som best kan beskrives som en havarikommisjon for helsetjenester. Helt fritt og på eget initiativ undersøker denne statlige kommisjonen alvorlige hendelser og forhold for å finne ut om noe har gått galt.

9. mars i år leverte de en svært oppsiktsvekkende rapport. Den sier i klartekst at en svært ung pasientgruppe i dette landet risikerer uforsvarlig behandling. Rapporten handler om det helsetilbudet som finnes for barn og unge med kjønnsinkongruens. Eller transidentitet, som mange kaller det.

Det er tilnærmet null kunnskap om langtidsvirkningene.

Ukom mener at den medikamentelle og kirurgiske helsehjelpen disse unge får, er så usikker at den bør klassifiseres som «utprøvende». Det betyr at den norske stat klart skal markere at denne behandlingen kan være farlig.

Da bør den bare tilbys under følge av forskning og ikke som et generelt helsetilbud.

Plukkes fra hverandre

Hjerteinfarkt, leverskade, kreft, blodpropp, benskjørhet og psykiske problemer er noe av det Ukom er svært bekymret for. I tillegg til en irreversibel skade på forplantningsevnen.

Og den som fordyper seg i rapporten, vil raskt se at kommisjonen retter en meget kritisk pekefinger mot Helsedirektoratet. Fordi dette direktoratet har åpnet for en pasientbehandling som ikke er basert på etterprøvbar kunnskap og forskning.

Retningslinjen, som beskriver behandlingen og hvem som kan gi den, plukkes fra hverandre av kommisjonen.

De påpeker også at direktoratet ble kraftig advart av tunge fagmiljøer da retningslinjen ble sendt ut på høring i 2020: av Universitetssykehuset i Oslo, Folkehelseinstituttet og Helsetilsynet. Alle sa at dette kunne bli farlig. At det var uforsvarlig.

Les mer