PROFESSOR: Esben Esther Pirelli Benestad har utdannet ti kull med sexologer fra Universitet i Agder.

– Universitet trengte professorer

Da Esben Esther Pirelli Benestad (74) skulle bli professor, ble den kjente sexologen oppfordret til selv å foreslå kandidater til komiteen som vurderte hens kvalifikasjoner.

Publisert:

Kortversjonen

  • Benestad og kona Elsa Almås ble Nordens første professorer i sexologi.
  • De ble oppfordret av Universitetet i Agder til å foreslå kandidater til komiteen som skulle vurdere professorsøknadene deres.
  • Et av komitémedlemmene hadde de sampublisert med, selv om interne retningslinjer ikke tillot det.
  • To av de tre eksterne medlemmene hadde Benestad kjent i mange år før de tiltrådte komiteen.
  • Universitetet kan i dag ikke fremvise habilitetserklæringer fra komitémedlemmene.
  • UiA vil nå se på eventuelle endringer i regler og praksis.

VG skrev sist søndag at Benestad for 12 år siden fikk opprykk til den høyeste graden en akademiker kan oppnå ved et norsk universitet – på tross av begrenset bidrag til vitenskapelig forskning. Den profilerte sexologen har heller ikke doktorgrad.

Da Benestad og kona Elsa Almås ble Nordens første professorer i sexologi, ga det en ny tyngde til det toårige sexologistudiet på masternivå ved Universitetet i Agder (UiA).

Nå kan VG fortelle at Benestads nærmeste faglige leder ved universitetet hadde flere roller knyttet til professoropprykket.

Benestad ble i tillegg oppfordret til selv å delta i arbeidet med å finne tre eksterne medlemmer som utgjorde komiteen som anbefalte Universitetet i Agder (UiA) å gi hen professortittel.

  • Et av komitémedlemmene hadde felles faglig publisering med Benestad, selv om de interne retningslinjene ved universitetet fastslo at det ikke var tillatt.
  • To av de tre eksterne medlemmene hadde Benestad kjent i mange år før de tiltrådte komiteen.

– Vi snakket business

VG har kartlagt Benestads kjennskap til de eksterne, utenlandske professorene som ble valgt til å vurdere professorsøknaden i 2011:

USA: Professor Eli Coleman.

Eli Coleman (USA): På videointervju med VG fra Palm Springs i USA forteller Coleman at han har kjent Benestad siden 1991. Det vil si 20 år før Benestad ble professor. Begge har vært aktive i organisasjonene WAS og WPHAT. På spørsmål om de var venner, svarer han at deres relasjon var kollegial.

Les mer