– Kjønnsinkongruens er en medisinsk diagnose, mens trans er en identitet som noen med kjønnsinkongruens identifiserer seg med, forklarer Jessen.
– Kjønnsinkongruens er en medisinsk diagnose, mens trans er en identitet som noen med kjønnsinkongruens identifiserer seg med, forklarer Jessen til Kilden kjønnsforskning.no.

– Alle ungdommene jeg intervjuet hadde tidlig i livet erfaringer med å være annerledes.

Reidar Schei Jessen har intervjuet 15 ungdommer med kjønnsinkongruens i sin doktoravhandling.

Kjønnsinkongruens er en diagnose som beskriver et manglende samsvar mellom tildelt kjønn ved fødsel og kjønnsidentitet.

Medisinsk diagnose

Ungdommene Jessen intervjuet kunne streve med å føle tilhørighet, få seg venner eller generelt føle at noe skurret.

 

Reidar Schei Jessen er universitetslektor ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Foto: UiO

 

– Alle barn og unge vil nok på en eller annen måte føle seg annerledes, men jeg vil argumentere for at de jeg intervjuet strevde med en mer grunnleggende form for opplevelse av å være utenfor.

For ungdom som har blitt henvist til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens har det å føle seg annerledes vært knyttet til kjønn, men også en mer diffus form for utenforskap.

– I puberteten og tenårene har de kanskje lest om temaet, eller om transpersoner, og forstått seg selv på en måte som gir mening.

Alle Jessen intervjuet hadde kvinnelig fødselskjønn, men har etter hvert forstått at de er mann, transmann eller noe annet enn kvinne. Ikke alle som har kjønnsinkongruens identifiserer seg med transbegrepet.

– Kjønnsinkongruens er en medisinsk diagnose, mens trans er en identitet som noen med kjønnsinkongruens identifiserer seg med, forklarer Jessen.

Kjønnsinkongruens er en medisinsk diagnose, mens trans er en identitet som noen med kjønnsinkongruens identifiserer seg med.

Trans er en betegnelse vi gir, eller en gruppetilhørighet noen føler de passer inn i. Diagnosen er det man behandler medisinsk, for eksempel med kjønnsbekreftende behandling.

– Blant de jeg intervjuet synes noen at det å være trans var veldig meningsfullt, og følte at begrepet passet dem, sier Jessen.

– Andre igjen hadde ikke noe forhold til transbegrepet, og så på kjønnsinkongruens mer som en diagnose de måtte ha for å få hjelp.

LES MER