Det amerikanska simförbundet inför nya tävlingsregler för transpersoner.
Nu måste de personer som tidigare varit män bevisa att de inte kan dra nytta av den fysiska utveckling som de haft innan könsbytet.
Det kan ledda till att simfenomenet Lia Thomas stoppas från att tävla.

Tidigare regler har gjort gällande att transpersoner tillåts tävla på elitnivå så länge deras nuvarande fysiska förutsättningar matchar de andras, vilket inneburit att personer som tidigare i sitt liv tävlat som man har kunnat tävla som kvinna efter ett år av hormonell behandling.

Kräver bevis

Det nya förhållningssättet syftar till att jämna ut eventuella fysiska fördelar som personen kan ha fått under sin livstid som biologisk man, eftersom att manliga könshormoner leder till annan typ av utveckling och därav kan ge bättre fysiska förutsättningar jämfört med personer som fötts som kvinnor. Därför krävs det nu att simmarna bevisar att de inte har ett fysiskt övertag till följd av detta.

I ett uttalande skriver förbundet att man hoppas kunna “hantera fördelarna som en manlig pubertet och fysiologi innebär”, samtidigt som man på andra nivåer än inom eliten strävar efter större inkludering.

En medicinsk panel ska enligt de nya reglerna bedöma varje enskilt fall utifrån förutsättningarna.

36 månader av lågt testosteron

Lia Thomas, en amerikansk proffssimmare som dominerat på damsidan på collegenivå de senaste två åren, är en av dem som tros påverkas av regeländringarna även om simförbundet inte namngett henne. 22-åriga Thomas påbörjade sitt könsbyte 2019 genom hormonell behandling och fick tillåtelse att tävla som kvinna 2020. Innan könsbytet tävlade hon som man i flera år.

Les mer