Foreldrelitteratur

My Child is Transgender: 10 Tips for Parents of Adult Trans Children

Your adult child has come out to you as transgender and is considering, or has already begun, a transition from male to female or from female to male. What do you do now? This short, accessible guide is aimed at parents of transitioning adult children, offering ten tips to help you navigate one of the most challenging, and ultimately rewarding, times in your life. It is also helpful for other family members and loved ones looking for guidance.

From “Lose the Blame” to “Learn to Let Go,” the practical tips offered in My Child is Transgender: 10 Tips for Parents of Adult Trans Children will help you learn to support your child and yourself as you both move forward into new beginnings.

Matt Kailey is an award-winning author, blogger, college instructor, and community activist who began his transition from female to male in 1997. Since that time, he has educated thousands of people about transgender and transsexual issues through his presentations, trainings, books, and popular blog and website, Tranifesto.

Se mer her .

Vi i Harry Benjamin ressurssenter jobber for personer som opplever kjønnsdyfori. Eller opplever det som veldig ofte blir omtalt på folkemunne et behov for å skifte kjønn, født i feil kropp. Noen bruker også transseksuelle, transkjønnet, trans, transperson. Dette er begreper vi ikke bruker. Disse begrepene oppleves som identitetskapende. På lik linje med andre som får en diagnose, så er ikke vi vår egen diagnose. Men vi har en diagnose.
Vi mener det er viktig at hver enkelt har en reel rett til egen definisjon. Derfor bruker vi i HBRS begreper som kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens, kjønnsidentitetsutfordringer, kjønnsmangfold og div. andre begreper som sier hva det handler om, ikke hvem man er. Så er det opp til den enkelte hva som passer for de.


Heart parents transgender love genderdysphoria kjønnsdysfori transsexualisme

Foreldre og familie

Hvorfor føler barnet seg slik?


Hvorfor?

Det ærlige svaret er at vi ikke vet nøyaktig hvorfor barn eller en ung person utvikler kjønnsatypiske følelser eller adferd. Vi kan heller ikke finne ut hvorfor noen enkeltpersoner kan utvikle en følelse av å tilhøre et annet kjønn. For hver enkelt person er det sannsynligvis en rekke forskjellige faktorer som kommer sammen for å forme dem som en person, inkludert biologiske, sosiale og psykologiske faktorer, samt deres erfaringer når de vokser opp.

Født slik eller blitt slik

Det er imidlertid mange forskjellige ideer og teorier om hvorfor noen barn og unges interesser og identiteter ikke følger en stereotypisk vei når det gjelder kjønnsidentitetsutvikling.

Noen mennesker tror at de er “født slik”. De kan se etter svar i genetiske studier, eller lurer på hvordan hormoner påvirker en utviklende baby under graviditeten. Noen av disse tankene er tatt opp i flere studier, selv om mange av de tror at det kan være en biologisk årsak, så kan man ikke konkludere med at det er det.

Noen synes det er nyttig å tenke på noen som for eksempel har “en guttes hjerne i en jentes kropp.” Andre hevder at dagens forskning ikke har funnet mange store forskjeller mellom gutter og jenters hjerner – og mange av forskjellene de har funnet kan komme fra erfaringer gutter og jenter har mer  enn deres DNA eller hormonell utvikling.

Kulturelle forskjeller

Vi vet også at hvordan folk uttrykker eller opplever sitt kjønn, og hvordan folk reagerer på personer som er kjønnsatypiske, er knyttet til kulturen og tiden de eksistere i.

Traumer og autismespekteret

Vi ser mange unge mennesker som har andre utviklingsproblemer (for eksempel autismespekteret) eller som har opplevd betydelige vanskeligheter på et eller annet tidspunkt i deres tidlige liv (for eksempel traumer eller overgrep). Vi ser imidlertid også mange unge mennesker som ikke har hatt noen av disse vanskelighetene.

Mange forklaringsmodeller

HBRS mener at det er viktig å ha et åpent sin på alle de ulike forklaringsmodellene og teoriene om hvorfor et barn eller en ung person har utviklet seg på en bestemt måte. Ofte ser vi at forskjellige medlemmer av en familie vil hver ha forskjellige forklaringer.

I stedet for å prøve å finne ut hva som er “riktig” eller “feil” årsak, opfordrer vi at alle deler tanker om hvordan man kan best kan støtte barnet.

Hva med meg/oss


Foreldrestøtte

Noen foreldre føler et behov for å prate med andre foreldre i samme situasjon, eller fagpersoner som kan vise støtte og veiledning.
HBRS  i samarbeid med Stensveen Ressurssenter arr. egne pårørende seminar.

Med pårørende mener vi: Familie eller en annen person som er nær.

På samlingen får du:
Møte andre i samme situasjon
Dele erfaringer.
Ulike informasjoner om veien videre·
Fakta og kunnskap om identitet, kjønn, lover, navnendring, juridisk kjønn mm.

For mer info kontakt oss på info@hbrs.no

Når burde vi be om profesjonell hjelp?


Fagpersoner?

Man kan henvises til NBTK i alle aldre.

De to vanligste årsakene til å henvise er – ved en sosial overgang eller rundt puberteten. Hvis en ung person på noen uttrykker lidelse, vil vi oppfordre deg til å oppsøke råd og tips fra den lokale BUP eller DPS. Der kan også kontakte oss, om dere er usikker på hvordan dere går frem. Lokale tjenester kan gi støtte og råd med tanke på en henvisning til NBTK. De kan også være en støtte til dere som foreldre hvis ting blir tøffe. HBRS har også en egne foreldre- familie forening som organiserer mange foreldre i samme situasjon.

Skal vi bruke barnets foretrukne navn og pronomen?


Navn og pronomen?

Hvis barnet ditt har et spesielt sterkt ønske om at andre skal bruke et foretrukket navn og / eller pronomen, som de har gjentatte flere ganger og eksplisitt forespurt, så er det en del foreldre som etterkommer dette ønske, spesielt for ungdom.

Mens noen foreldre opplever det vanskelig. De ønsker å på å se hvordan deres barns identitet utvikles ytterligere før de gjør store endringer. De kan også forståelig nok være knyttet til navnet de valgte og har brukt i mange år.

Barn og unger forteller oss at det er viktig at deres forespørsler blir anerkjent på en eller annen måte. Hvordan du anerkjenner det kan variere avhengig av alder eller utviklingsstadium som barnet ditt er i. For eksempel kan eldre tenåringer være på et bedre sted å ta slike avgjørende beslutninger, mens for yngre barn, må foreldre måtte veie opp og fordeler med de avgjørelsene for dem.

Skynde seg sakte

Å bruke et nytt navn eller pronomen betyr ikke at det vil være det som barnet ditt bruker for livet, og ved å prøve dette ut ved siden av dem, kan du hjelpe dem til å holde seg fleksible og nysgjerrige. Å prøve å bruke foretrukne navn eller pronomen er en måte som en forelder kan kommunisere deres aksept og kjærlighet til sitt barn, og det viser at de virkelig har hørt hva deres barn forteller dem. Andre familier finner et kjønnsnøytralt kallenavn som de kan bruke som et kompromiss.
Det kan også være lurt å øve seg hjemme først, både på navn og pronomen. Slik at barnet kan kjenne på hva som er rett.

Vanen er vond å vende

Foreldre som  bruker foretrukne navn og pronomen, sier vanligvis feil navn eller pronomen, det er ikke av vond vilje, men heller at vanen er vond å venne: Da er det viktig å snakke sammen når det skjer. Hvis du føler at du ikke kan bruke nye navn eller pronomen med barnet ditt akkurat nå, snakk med barnet og forklar årsakene, slik at de bedre kan forstå ditt perspektiv. Du kan da prøve å finn andre måter som viser at du lytter og støtter dem.

Jeg er bekymret for at barnet mitt kan skade seg selv


Hva gjør jeg

Flertallet av de barna og ungdommene vi møter, begynner ikke med selvskading, og de gjør heller ikke forsøk på å avslutte sitt eget liv. Selv om det er en høyere andel av barn og unge som begynner med selvskading når de opplever utfordringer knyttet til idenitet og kjønnsidentitet sammenlignet med andre, så ser vi at det ikke er høyere en barn som er i BUP eller DPS.

Hvis du er bekymret for at barnet ditt står i fare for å skade seg, vennligst kontakt din lege og / eller ditt lokale BUP/DPS-team. Lokale tjenester er det beste stedet å søke støtte for unge mennesker i denne situasjonen. Hvis barnet ditt allerede er i kontakt med BUP/DPS, kan de hjelpe til med å utvikle en kriseplan med deg og barnet ditt for å holde dem trygge. I nødstilfeller kan du også ta barnet ditt til akuttmottak

Vet du at barnet ditt selvskader, så kan du /dere finne mye nyttig informasjon her.

www.hjelptilhjelp.no

Hvordan takler vi å ikke å vite hva som skjer i fremtiden?


Dette er vanskelig

Hvis vi visste hva som skulle skje i fremtiden, kunne vi forberede forberede oss. Men som med alt her i livet, kan vi ikke alltid vite hva som er rundt neste hjørnet.

Noen mennesker er flinkere enn andre til å håndtere ting som kommer, uansett hva. Men alle kan håndterer det, på en eller annen måte.  Vi mener det er viktig at familien sammen prøver identifisere deres eksisterende styrker og ressurser for å håndtere hva som må ligge i fremtiden.

Vi ønsker å være en støtte i den perioden. Hvis dere trenger noen å prate med, så er det bare å ta kontakt.

Hvordan vet jeg at dette ikke er en fase?


Går det over?

Ordet “fase” kan være vanskelig å høre. Siden det kan oppleves å bli brukt til å fjerne validiteten i det som blir sagt. Likevel er det et faktum at mens mange unge beholder kjønnsidentiteten de utvikler seg i barndommen eller ungdomsårene, er det noen som ikke gjør det.

Kanskje det bedre å spørre, “vil dette vare?” De aller fleste foreldre stiller dette spørsmlet på et eller annet tidspunkt. Det er forskjellige utgangspunkt dette spørsmålet blir stilt.

Noen har sett det siden barnet var lite, og har hatt lang tid til å tenke på det. Mens for andre så kommer det som et sjokk når barnet forteller om sin identitet. De har ikke sett noen tegn tidliger.

Å tåle den usikkerhet om ditt barns fremtid, kan noen ganger føle seg ganske vanskelig, ettersom du lurer på hvordan du best kan støtte dem. Det kan være spesielt vanskelig når det gjelder å ta beslutninger om å endre kjønn sosialt eller avgjørelsen om å ta i mot medisinsk inngrep.

Vi ønsker å være der  barna og deres familier, samtidig så kan vi ikke fjerne all usikkerhet. Det er derfor viktig at dere har en åpen og undrende dialog innad i familien. Slik at dere ingen er redde for å ta opp noe de har på hjertet.

I en slik tid, der usikkerheten kan være vanskelig å håndtere, så kan det også være nyttig å ta kontakt med andre som har vært i samme situasjon. Og bruke deres lokale ressurser. Det er også viktig at man ikke glemmer at det er barnets beste vi er ute etter. Uansett hva det måtte være.

Hva om vi gjør noe feil


Hvordan vet jeg om barnet mitt kan ta de rette beslutningene?

De unge menneskene vi møter, kan slite med en rekke beslutninger, alt fra å bestemme hvorvidt de er klare for eller ønsker å fortelle om deres identitet, begynne å bruke nytt navn, endre kjønn sosialt/juridisk eller å søke en medisinsk hjelp. Som med mange avgjørelser vi gjør i livet, må du og barnet ditt vurdere all informasjon som er tilgjengelig for deg og ta beslutninger basert på det som synes best på den tiden.

Yngre barn anses vanligvis ikke for å kunne ta avgjørelser alene, og kan bare ta avgjørelser med i samspill med foresatte. Når et barn er på vei ut av ungdomstiden, kan de være bedre i stand til å ta disse avgjørelsene for seg selv, men det er vanligvis foretrukket at dette fortsatt er gjort med foreldres støtte.

NBTS vil alltid vurdere om et barn er i stand til å samtykke i deres vurderinger, og de vil gjøre dette igjen hvis det blir snakk om fysiske inngrep (for eksempel hormonblokkere eller hormoner). Det kan noen ganger være nyttig å se på hvordan barnet ditt håndterer beslutningsprosesser på andre områder av livet, for å sammenligne og se om de har modnet nok til å kunne ta en slik beslutning. Det å anerkjenne og utforske en eventuelle usikkerhet er alltid en del av en beslutningsprosess.

Hvordan kan jeg oppmuntre utforskning og samtidig holde mulighetene åpne?


Råd til foreldre/omsorgspersoner med yngre barn

Småbarn blir bevisste på de fysiske forskjellene mellom gutter og jenter og kan vanligvis identifisere seg som enten en gutt eller en jente i en alder av rundt tre. I løpet av denne tiden av livet lærer barna om kjønnsrolle og hva som forventes av hvert kjønn i samfunnet, dvs ting som gutter / jenter gjør eller liker.“I løpet av dette utviklingsstadiet kan kjønnsidentitet virke ganske stabil når det gjelder stereotypiske interesser eller etiketter barna bruker for seg selv, og likevel kan små barn fortsatt ikke fullt ut forstå de mer komplekse ideene rundt kjønn. Fram til ca. 6 årsalderen går barn gjennom ulike stadier av «ønsketenkning», der de kan oppleve forvirring mellom virkelighet og fantasi. noen ganger gjør det vanskelig å vite hvor mye et yngre barn forstår fullt ut om hva de sier eller forstår om sitt eget kjønn.

Kjønnsidentiteten styrkes

Jenter og gutter i alderen 6-12 leker som regel hver for seg. Jentene finner seg gjerne en bestevenninne, mens guttene er sammen i grupper. Det er nå kjønnsidentiteten vokser og blir styrket. Grunnlaget for kjønnsidentiteten ble lagt tidlig i livet, men er ennå ikke ferdig utviklet. Mange kan oppleve en tvilrådighet og usikkerhet på dette området før og under puberteten. For at et barn skal utvikle en sunn tilfredshet med sitt eget kjønn, er holdningen til foreldrene og reaksjonene i omgivelsene på det å være jente eller gutt viktig.

Interessen for det seksuelle blir større og større etter hvert som de nærmer seg puberteten. I ti–tolvårsalderen er de først og fremst opptatt av hvordan seksualiteten fungerer. Det er viktig at hjem og skole kan møte denne nysgjerrigheten på en åpen og naturlig måte og gi saklig informasjon.(ref.)

Fra ungdomsår og utover blir det mer mulig å snakke gjennom komplekse ideer om kjønn i deres liv ( finn ut mer om kognitiv utvikling ).

Nedenfor er noen ideer for foreldre til yngre barn å vurdere:

Påminn dem om at de er vanlige.   Våre ideer om hva “gutter gjør og liker” eller hva “jenter gjør og liker” endrer seg over tid. Mye av hva vi nå knytter til mannlighet eller femininitet, har endret seg over generasjonene eller forstås annerledes av forskjellige kulturer. Derfor er det ikke noe “galt” med at barn utforsker interesser og aktiviteter utenfor de nåværende kjønns stereotyper. Faktisk er det sannsynligvis nyttig for alle barn å bli oppfordret til å leke med en rekke leker, venner, aktiviteter og følelser for at de kan finne ut hva som passer best for dem, da dette vil trolig hjelpe dem til å vokse til avrundet og akseptere voksne.

Når et barns interesser og evner er forskjellige fra samfunnsmessige forventninger, kan han eller hun bli merket eller diskriminert av andre. Forståelig kan foreldre påvirke hvordan et barn spiller eller oppfører seg for å beskytte sitt barn mot stigma, men det er viktig at barnet ikke føler at de gjør noe galt. Sørg for at barnet ditt vet at du elsker dem, og at de er trygge å leke med og utforske kjønn med deg, selv om du bestemmer deg for å begrense ting til bestemte situasjoner eller steder for en tid. Hvert barn vil utvikle unike styrker og interesser, selv om de ikke overholder samfunnets, eller til og med egne, ideer om hva som er “normalt”.

Vurder utvikling. Husk at svært små barn ikke alltid fullt ut forstår hva kjønn betyr, forskjellen mellom lek og virkelighet, eller hvordan kroppene deres vil utvikle seg og forandres etter hvert som de blir eldre. De vil lære om alle disse tingene gradvis, over tid, gjennom deres forhold til deg og andre viktige voksne. Det vil vanligvis være viktig å la dem utforske og utvikle seg selv uten lek og fantasi uten å pålegge flere voksenbegreper om “realitet” til dem for tidlig.

Kjønn er ikke alt som betyr noe. En følelse av identitet utvikler seg gjennom barndommen og ungdommen. Unge barn utforsker deres fremvoksende identitet, og kjønn er bare en del av det. Prøv å få en balanse mellom å ta hensyn til et barns kjønnsrelaterte preferanser, mens du ikke tillater at kjønn blir den eneste måten du forstår barnet på. Tillat barnet ditt tilgang til alle slags leker, venner og aktiviteter, knyttet til både gutter og jenter. Sørg for at de forblir involvert i utdanning, venner og hobbyer, og husk å feire alle deler av dem, som du ville med ethvert barn. Uavhengig av kjønnsidentitet, må de fortsatt vite at de er klare, morsomme eller snille.

Hvem er engstelig?  Det finnes mange forskjellige ideer om kjønn, som kommer fra mange forskjellige kilder (f.eks. Fra familien, fellesskap, kulturelle og religiøse sammenhenger, media etc.). Ved siden av dette er de fleste foreldre opptatt av å gjøre det rette og gjøre sitt aller beste for sine barn. Hvis du føler deg bekymret for barnets kjønnsidentitet, kan det være nyttig å vurdere hvor angsten kan komme fra. Har andre folk gjort kommentarer, for eksempel, eller har du lest noen ting om hva du burde eller burde ikke gjøre som har gjort at du tviler på din egen evne som foreldre? Det er sjelden så enkelt som “rett eller feil” når det gjelder et barn som utforsker og lærer om verden og hvordan de passer inn i den.

Det er ingen hastverk.  Som foreldre kan vi lett falle i fellen for å skrive en slags “livsplan” for våre barn, selv når de er veldig unge. Dette kan innebære våre egne drømmer, for eksempel om ekteskap eller utdanning overføres til dem på et tidspunkt i fremtiden. Noen foreldre kommer til oss og diskuterer tanker om fysiske inngrep i deres barns fremtid. Forståelig nok, så kan folk i forkant ofte bli bekymret for puberteten, og hva puberteten kan bety for barnet sitt. Med yngre barn trenger vi ikke å ta raske beslutninger om noe når det gjelder deres kjønn. Sørg for at barnet ditt har trygg tid og plass for å utforske de mange aspektene av hva som vil gjøre dem til. Det kan være viktigere å fokusere på å la dem dette rommet vokse i stedet for på andre å gjette hva som kan være nødvendig i fremtiden, og muligens også bekymre dem i prosessen.

Sosial overgang? Basert på kunnskap om barnutvikling og vår erfaring med å jobbe med familier, vet vi at noen yngre barn nyter godt av å få tid til å fritt utforske deres identitet når de ser ut til å stille spørsmål om deres tildelte kjønn. Beslutningen av å gjøre en full sosial overgang (for eksempel å endre barnets kjønnsidentitet i skolen) krever nøye gjennomtenkning og forberedelse, og må gjøres på en måte som ikke begrenser muligheter for videre utforskning av barnet.

Tenk på kjønnsidentitet og uttrykk i familien din. Du vil kanskje tenke på måter som “maskulinitet” og “femininitet” uttrykkes i din familie. Passer barnet ditt med kjønnsrollene i familien din? Hvis de ikke, kan de trenge ekstra støtte for å føle seg tilpass og akseptert. Andre familiemedlemmer, foreldre, besteforeldre, søsken mv. Kan føle seg urolige av et familiemedlem som har en annen kjønnsidentitet eller som har et annet kjønnsuttrykk enn forventet. Noen ganger trenger andre i familien hjelp for å forstå og vise aksept også.

Ta vare på deg selv. Noen foreldre opplever vanskelige følelser  i seg selv når et barn begynner å stille spørsmål til kjønnsidentiteten. Noen foreldre lurer på om de kan “klandres”, andre beskriver det som en forvirring – som å miste barnet på noen måter. Mens andre foreldre synes å ta det litt som det kommer. Det er ingen “normal” eller “riktig” reaksjon, men det er ofte nyttig å ha et sted der du kan diskutere dine tanker og følelser. Involver på både profesjonell og uformell støtte til deg selv, hvis du trenger det. Hold kontakten med personer du opplever som hyggelige og medfølende. Foreldre trenger også støtte, slik at de kan fortsette å gi støtte og omsorg til barnet sitt. Dine behov bør ikke legges til side på dette tidspunktet.

Den vanskelig ungdomstiden


Råd til foreldre/omsorgspersoner med ungdommer

Ungdomstiden blir ofte sett på som en tid for å utforske identitet, gjøre noen feil og lære av dem mens de støttes av familie / omsorgspersoner ( finn ut mer om kognitiv utvikling i barndom og ungdomsår). Alle ungdommer trenger støtte når de går gjennom denne prosessen, enten de er i tvil om deres kjønn eller ikke. Noen ganger føler foreldrene seg bekymret når det kommer til  å diskutere kjønn med sitt barn, de kan være redde for at de ikke vet nok, eller at  de kan gjøre feil på en eller annen måte. Etter vår erfaring kan støttende foreldre ofte være mer hjelpsomme enn de innser. Det er nyttig å gi deg tid til å høre og prøve å forstå barnet ditt hvis de kommer til deg. Gi dem muligheten og trygghet til å snakke med deg om alt, selv om det kan være vanskelig eller opprørende. Noen ganger kan det hende du må gi barnet ditt mulighet til søke støtte utenfor familien, det kan være skolen, lege eller Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Her er noen flere ideer når du snakker med tenåringen din om kjønn:

Påminn dem om at de er vanlige. Dette kan innebære å diskutere hvordan det å ha en ikke-stereotype kjønnsopplevelse eller interesser i ungdomsårene er vanlig og ikke en grunn til bekymring.

Tenk på kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i sammenheng med bredere utvikling. Det er helt normalt å utforske og tenke på hva du ønsker for deg selv og ditt liv i ungdomsårene. Det er viktig å gi ungdommen tid og plass til å gjøre dette. En ungdoms identitet kan forbli fast fra ungdomsår og fremover, eller det kan endres etter hvert som livet deres utfolder seg.

Tenk på kjønnsidentitet og hvordan der uttrykker det i familien din. Du vil kanskje tenke på måter som “maskulinitet” og “femininitet” uttrykkes i din familie. Passer barnet ditt med kjønnsrollene i familien din? Hvis ikke, kan de trenge ekstra støtte for å føle seg akseptert. Andre familiemedlemmer, foreldre, besteforeldre, søsken med flere kan føle seg urolige av at et familiemedlem som har en annen kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk enn forventet. Noen ganger trenger andre i familien hjelp for å forstå og vise aksept også.

Hjelp ungdommen til å takle usikkerhet. En følelse av identitet utvikler seg gjennom barndommen og ungdommen. Unge mennesker utforsker deres fremvoksende identitet, hvorav kjønn er bare ett aspekt. Det kan være nyttig å forsøke å opprettholde en balanse mellom å tillate og være oppmerksom på et barns kjønnsrelaterte preferanser, samtidig som det ikke gjør kjønn til å bli den eneste måten å forstå dem på. Dette kan skje selv om barnet ditt ønsker å få tilgang til fysiske inngrep. Å tolerere usikkerhet om fremtiden og identitet kan være vanskelig for både foreldre og unge, men er ofte nyttig, da det holder alle muligheter og ideer åpne, noe som gir fleksibilitet og gjennomtenkt beslutningstaking.

Snakk om følelser.  Av mange grunner kan unge som stiller spørsmål om kjønn, oppleve en rekke følelser knyttet til dette. Prøv å finn ut hvordan ditt barn føler og opplever alt. Vis oppmerksomhet hvis det har vært noen endringer, for eks. når en barnet har kommet ut til noen nye, eller har gjort endret kjønn sosialt. Hvis du synes det er vanskelig å snakke om følelser, sørg for at barnet ditt har noen du er trygg på å prate med. Det kan være en fagperson eller et annet familiemedlem eller en venn. Mange unge er utrolig sterke, men hvis du noen gang føler at du eller barnet ditt trenger ekstra støtte, kan du snakke med legen din eller skolen som et første skritt. Der kan også ta kontakt med oss for å få råd og veiledning. HBRS info@hbrs.no eller 22 11 40 40

Snakk om hvilken følelser de har om kroppen deres.  Noen unge som stiller spørsmål om kjønnsidentiteten opplever betydelig dysfori om kroppen deres. Dette betyr at de føler seg urolige eller misfornøyde med det, som om kroppen ikke passer inn med sin følelse av hvem de er. Noen unge ønsker å endre kroppene så mye som mulig. Unge mennesker som ble født i en kvinnekropp, kan bruke binder på brystene deres for å skape et mer “maskulinisert” bryst, eller de kan ta prevensjonsmidler for å kontrollere sine menstruasjon. De som ble født i en mannskropp, sliter noen ganger sine kjønnsorganer eller plukker ansiktshår for å “feminisere” slik de ser ut til andre.  Noen begynner med selvskading som følge av dysfori, og hvis dette skjer, bør du ta kontakt med din. Ikke vær redd for å be om hjelp hvis du trenger det.

Hjelp barnet ditt til å bli sunn, støttet og i utdanning.  Det kan oppleves vanskelig for noen å stille spørsmål til kjønn eller identitet, noe som gjør det enda viktigere at andre deler av barnets liv forblir konsistente. Tilrettelegg så godt som mulig, slik at de starter eller fortsette sin utdanning, hjelp de til å ivareta og opprettholde sine vennskap, og pass på at de og dere ivaretar deres fysiske og følelsesmessige helse. Kjønnsidentitet er bare en del av barnet ditt, og du og barnet ditt vil  takle utfordringer hvis andre aspekter av livet ditt går bra.

Overvei å begynne i en  selvhjelpsgrupper.  HBRS arrangerer flere selvhjelpsgrupper i året. Der kan ungdommene møte og støtte hverandre. Vi har selvutviklingsgrupper som er drevet av Psykolog Asle Offerdal, og engen grupper som er drevet av brukere. Vi har også egne grupper for foreldre og pårørende.

Bruk nettverket ditt. Hvem vet hva som skjer? Hvem andre støtter deg og ditt barn, og hvilken støtte kan de gi, om nødvendig? Snakk med ditt barn om deres sosiale erfaringer når de er borte fra deg. Er det noe erting eller mobbing som må tas opp? Bygg opp under det vennskap du ser har en positiv virkning?

Ta vare på deg selv. Noen foreldre opplever vanskelige følelser  i seg selv når et barn begynner å stille spørsmål til kjønnsidentiteten. Noen foreldre lurer på om de kan “klandres”, andre beskriver det som en forvirring – som å miste barnet på noen måter. Mens andre foreldre synes å ta det litt som det kommer. Det er ingen “normal” eller “riktig” reaksjon, men det er ofte nyttig å ha et sted der du kan diskutere dine tanker og følelser. Involver på både profesjonell og uformell støtte til deg selv, hvis du trenger det. Hold kontakten med personer du opplever som hyggelige og medfølende. Foreldre trenger også støtte, slik at de kan fortsette å gi støtte og omsorg til barnet sitt. Dine behov bør ikke legges til side på dette tidspunktet.

Hvordan kan jeg oppmuntre utforskning og samtidig holde mulighetene åpne?


Ingen stengte dører, ingen stengte muligheter.

Det er viktig å være støttende om ditt barn ønsker å utforske kjønnsidentiteten sin. Det er også viktig å vurdere hvordan du kan gjøre dette uten å avvise muligheten for at det kan endres i fremtiden. Dette kan virke svært lite sannsynlig for noen unge mennesker. Andre har imidlertid fortalt oss hvor vanskelig det var å utforske deres identiteten, eller tillate seg å tenke tanken om å gå tilbake, når de og andre mennesker hadde kjempet så hardt for at de kunne uttrykke seg på en bestemt måte.

Kjønn er komplisert og unge mennesker utvikler seg kontinuerlig. Prøv og opprettholde et positivt støttende forhold til barnet ditt under disse kritiske og noen ganger utfordrende år.

Finn måter å vise at du elsker barnet ditt, uavhengig kjønn eller noe annet.  Vis at forholdet ditt med dem ikke vil endre seg hvis deres kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk endres. Du kan gi uttrykke for det med ord, eller du kan vise at du er åpen  for at de fortsette å utforske kjønnsidentiteten ved å tillate kontinuerlig tilgang til en rekke klær eller aktiviteter, enten de velger å bruke dem eller ikke. Ha en åpenhet mellom deg og ditt barn, dette bidrar til å unngå for mye forvirring og kan gi deg mulighet til å gi følelsesmessig støtte der det er mest nødvendig.

Tips og råd til foreldre


Hvordan hjelpe barnet mitt mens vi venter på vurdering

Mange unge mennesker som vi ser er utilfredse med å måtte vente – dette kan være vanskelig å vente på timer, venter på at andre skal vurdere og snakke med dem om hvordan de føler, eller vente på et fysisk inngrep. Mange unge mennesker sliter mest når de føler at de ikke kan gjøre noe annet enn å vente. Men man kan prøve å lette frustrasjonen ved å bli med på sosiale treff i HBRS, bli med i samtalegrupper, og/eller prøve forskjellige måter å uttrykke sitt kjønn på, eller prøve ut forskjellige navn. Vi vil oppfordre dere til å sammen prøve å se om det er andre praktiske ting man kan gjøre mens man venter.  Når det ikke er noe praktisk å gjøre, så kan det være til stor nytte å bruke oppmuntring, empati og aktiv lytting, dette vil kunne medvirke til at de føler en sterke støtte og samhold, som igjen vil gjør de bedre rustet til å takle ventetiden.MTF litteratur

He Said, She Said: Lessons, Stories, and Mistakes from My Transgender Journey

¨Today, Gigi Gorgeous is beloved for her critically-acclaimed documentary, her outrageous sense of humor, her no-holds-barred honesty, and her glam Hollywood lifestyle. Ten years ago, she was a gawky Canadian teen named Gregory. In He Said, She Said, Gigi brings us on her personal journey from Gregory to Gigi, going deeper than ever before and exposing her vulnerability behind each struggle and triumph, with her signature humor on every page.

With stunning photography and heirloom snapshots, He Said, She Said takes us back to Gigi’s early years as an Olympic-bound diver and high school mean girl, losing her mom at a tragically young age, and her journey of opening up about her sexuality and gender identity. She walks us through her transition, baring it all about dating and heartbreak in her stories of falling in love with both men and women.

Uproarious, unconventional, and unabashedly candid, Gigi shares never-before-heard stories, inspiration, and advice about how your life can take you to incredible places once you get real with yourself.

Boken kan bestilles hos Amazon her .

Det sterke kjønn.

Marianne Nordli

Min kamp for å bli kvinne
Marianne Nordli

Sommeren 1981. Karl Ole vinner nordnorsk mesterskap i spyd og får sølv i kulestøt. En veltrent, maskulin gutt, men bare utenpå. I sitt hjerte er han ikke i tvil, han er kvinne og vil leve som kvinne. Det er nok nå.

I dag er Marianne suksessrik forretningskvinne, foredragsholder og på valg til Stortinget. I denne boken forteller hun om sin kamp for å få korrigert sitt kjønn og kunne leve som den kvinnen hun alltid har vært. Marianne deler også unike erfaringer om det å være kvinne i et mannsdominert yrkesliv.

Boken kan bestilles hos Juritzen her .

She’s Not There

She’s Not There is the story of a person changing genders, the story of a person bearing and finally revealing a complex secret; above all, it is a love story. By turns hilarious and deeply moving, Jennifer Finney Boylan explores the remarkable territory that lies between men and women, examines changing friendships, and rejoices in the redeeming power of family. She’s Not There is a portrait of a loving marriage—the love of James for his wife, Grace, and, against all odds, the enduring love of Grace for the woman who becomes her “sister,” Jenny.

To this extraordinary true story, Boylan brings the humorous, fresh voice that won her accolades as one of the best comic novelists of her generation. With her distinctive and winning perspective, She’s Not There explores the dramatic outward changes and unexpected results of life as a woman: Jenny fights the urge to eat salad, while James consumed plates of ribs; gone is the stability of “one damn mood, all the damn time.”

While Boylan’s own secret was unusual, to say the least, she captures the universal sense of feeling uncomfortable, out of sorts with the world, and misunderstood by her peers. Jenny is supported on her journey by her best friend, novelist Richard Russo, who goes from begging his friend to “Be a man” (in every sense of the word) to accepting her as an attractive, buoyant woman. “The most unexpected thing,” Russo writes in his Afterword to the book, “is in how Jenny’s story we recognize our shared humanity.”

As James evolves into Jennifer in scenes that are by turns tender, startling, and witty, a marvelously human perspective emerges on issues of love, sex, and the fascinating relationship between our physical and our intuitive selves. Through the clear eyes of a truly remarkable woman, She’s Not Thereprovides a new window on the often confounding process of accepting ourselves

Boken kan bestilles hos Amazon her .

Sometimes it Hurts: A Transgender Woman's Journey

Allison Whitaker was born in the wrong body. Born into a life in a world that would never be right, it was never made for her. Growing up, she never knew how to confront the fact that she was transgender and buried all of her anxiety and depression deep within, focusing her energy into, and obsessing over hobbies to get her mind off of everything she hid from the world.

When finally confident to begin coming out of the closet as a gay male at age 20, she found no support for her “choice.” Rather than live with the burden of lack of support, she went back into the closet, living the next 12 years of her life closeted, seen by the world as a typical heterosexual male, again hiding her secret.
At age 32, living with worsening anxiety and depression, Allison was faced with the decision to either end it all rather than live in the wrong body or to finally come out to the world and be herself. Luckily, she chose the latter. Along the way she met new friends, has had many new experiences, including some negative ones that have included harassment, workplace discrimination, and sexual assault.
This book is a reflection of her two-year long journey of transitioning from male to female, the joys and pains, surviving, and coming out the other side whole and happy.
Read her first person account of her transition, through coming out at work and surgeries, ups and down, in a raw, honest account of her experience.

Boken kan bestilles hos Amazon her .

The Other Woman

In 2007 life was humming along quite nicely. Happily married for 28 years to the love of my life, three gorgeous children and now living in idyllic surroundings, it was like a dream. That dream was soon to turn into a nightmare. When my husband took me for a walk along the beach one March afternoon I did not expect to come back facing a completely different life and wondering what on earth I was going to do next. Like all families we had our ups and downs but we always seemed to sort ourselves out. However, my husband’s revelation as we walked along the beach together was going to be a hard thing to work through. How do you hold it all together when you husband tells you that he has always wanted to live as a woman? With no experience and very little knowledge of what transgender meant I naïvely believed that it would be possible for me to support my husband and keep our family together. This is the story of the impact on all of us of Colin’s transition from male to female and the sometimes absurd happenings as I searched for new love and romance. Our story is one that hasn’t really been explored yet but it is worth learning about as the journey applies to many people out there who are stoic and determined, sometimes to their own detriment and that of their families, who are coming to terms with the loss of their partner, father, brother or son. If there are any lessons in these pages, they are that what any of us does has a direct impact on those who love us and as hard as it may be, there are times when it just can’t be about us; try to remember that those around you deserve your support too.

Boken kan bestilles hos Amazon her .

Becoming Kimberly: A Transgender's Journey

Kimberly Davis knew who she was on the inside. Despite being born a male, she was very much a woman. Unfortunately, the realities of living in a rural, redneck area forced her to dress and act as a man. She spent sixty-three years living as one. It was only when her beloved wife passed away that Kimberly decided to complete her transition. She took her wife’s death as a sign that it was time to start finally living as herself.

This poignant memoir chronicles every step of her transition, from her first feelings of gender dysphoria to the surgery that completely changed her life.

Kimberly thought long and hard about her decision to have gender-reassignment surgery, and she candidly discusses the challenges the transition entails. While the obstacles often seemed enormous, Kimberly managed to find the hope and humor in each small moment. She details the tips her coworkers gave her as she completed her transition, from clothes to makeup to everything else. Kimberly had been a woman all her life, but through the surgery, her courage, and help from her friends, she was finally able to show the world what she had seen all along.

Boken kan bestilles hos Amazon her .

Becoming Myself: The True Story of Thomas Who Became Sara

The courageous story of Sara-Jane and her triumphant journey to find her true self

A story of genuine victory despite the most incredible of odds

Born into a family of twelve children in Ballyfermot, Dublin, Thomas had a childhood full of bullying and humiliation. All the time Thomas was hiding a dark secret that was buried so deep, not even he understood it.

Desperate to fit in, he looked for answers in religion, work, even marriage. But through his struggle and despair he reached rock-bottom and eventually tried to take his own life.

With the help of good friends and much soul-searching, Thomas was able to have confirmed what he had somehow always known – that he had been born in the wrong body and that he was actually a woman. The medical diagnosis of gender identity disorder – a physical and neurological condition – has allowed Thomas to step out of the shadows and to face the world at last as Sara-Jane, the person he truly was all along.

Brave, humorous and powerful, Sara-Jane’s story is one of momentous personal change set against the backdrop of a changing Ireland, an Ireland now ready to embrace the growing visibility of LGBT voices in politics and preparing for the Marriage Equality Referendum in May 2015.

In sharing her powerful story of gender identity disorder with honesty, compassion and humour, Sara-Jane Cromwell is a living example of triumph over overwhelming odds, and of a rare courage which will give hope to many, and inspiration to all.

Boken kan bestilles hos Amazon her 

Vi i Harry Benjamin ressurssenter jobber for personer som opplever kjønnsdyfori. Eller opplever det som veldig ofte blir omtalt på folkemunne et behov for å skifte kjønn, født i feil kropp. Noen bruker også transseksuelle, transkjønnet, trans, transperson. Dette er begreper vi ikke bruker. Disse begrepene oppleves som identitetskapende. På lik linje med andre som får en diagnose, så er ikke vi vår egen diagnose. Men vi har en diagnose.
Vi mener det er viktig at hver enkelt har en reel rett til egen definisjon. Derfor bruker vi i HBRS begreper som kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens, kjønnsidentitetsutfordringer, kjønnsmangfold og div. andre begreper som sier hva det handler om, ikke hvem man er. Så er det opp til den enkelte hva som passer for de.


FTM litteratur

Manning Up: Transsexual Men on Finding Brotherhood, Family and Themselves

Twenty-seven men who transitioned from female to male discuss their roles as male community members: fathers, sons, brothers, husbands, boyfriends, friends, and mentors. Not since Max Wolf Valerio’s The Testosterone Files and Jamison Green’s Becoming a Visible Man has nonfiction seen such thorough and sensitive explorations of manhood, masculinity, and male embodiment—and never in a collection with such a diversity of voices. Contributors offer an incredible range of cultural, class, ethnic, spiritual, and generational backgrounds. Their work addresses topics including birthing and raising children, gay male sexuality, facing racism, and finding solace in deeply held religious beliefs. Contributors include established writers such as Valerio, Aaron Devor (author of FTM: Female-to-Male Transsexuals in Society), and Ryan Sallans (author of Second Son), as well as exciting new authors.

Boken kan bestilles hos Amazon .

Below the Belt: Genital Talk by Men of Trans Experience

Have you ever wondered what men think about their junk? Or what they feel and say about it? Raw and revealing, this collection brings together the voices of 25 men of trans experience who openly share intimate details of how gender transitioning has changed their genitalia, gender identity, and lives. These personal stories and essays take you on an odyssey of men’s innermost thoughts and feelings about erections, orgasms, penis pumping, genital reconstruction, pregnancy, menstruation, and more. Raw, frank, and sometimes funny, these cutting-edge testimonies redefine what it means to be a man in the 21st century.

Boken kan bestilles hos Amazon .

Hung Jury: Testimonies of Genital Surgery by Transsexual Men

This pioneering anthology released by Transgress Press is the first of its kind, presenting raw, unadulterated testimonies of transsexual men’s experiences of sex reassignment surgery. The collection offers a comprehensive understanding of why transsexual men choose genital surgery and its transformative impact on their lives. Hung Jury has widespread appeal, catching the attention and interests of a wide and diverse readership looking to understand transsexuality, sex, and gender identity. Because the book breaks new ground in LGBT, Gender, and feminist studies moreover, it is also an excellent read for courses taught in these academic fields.

Boken kan bestilles hos Amazon .

Body alchemy

Body Alchemy: Transsexual Portraits

Kvalitetsbilder og litt tekst som beskriver Cameron’s oppturer og nedturer når han endrer kjønn fra kvinne til mann. Boken dokumenterer også nøye andre menn med transseksualisme. Et eget kapittel dekker de mange muligheter som er tilgjengelige for å skape et mannlig kjønnsorgan. Ler mere om boken her .

Boken kan bestilles hos Amazon .

Both Sides Now: One Man's Journey Through Womanhood

Both Sides Now: One Man's Journey Through Womanhood

San Francisco attorney Khosla contends that there is a unique door to the unknown for each person. His quest for inner peace led to opening it up to a man trapped within a woman’s body. Khosla was living as a lesbian when an ex-girlfriend shared a 1994 New Yorker article on female-to-male (FTM) sex changes, and it helped Khosla to arrange the pieces of a personal puzzle through a series of gender-reassignment surgeries. After attending FTM support meetings and undergoing continuing therapy, Khosla informed two female supervisors, who proved supportive; her European parents, who were accepting; and an uncle and an aunt, who felt only so-so about it. Hormone therapy brought mood changes and irritability, but Khosla enjoyed short hair and being called “sir” by strangers. Eventually, there were a full hysterectomy and multiple further surgical and emotional changes before Khosla arrived as the man in the dust-jacket photograph. Keen observation, warmth, and humor make Khosla’s journey most readable. Whitney Scott

Boken kan bestilles hos Amazon her .

Becoming alec

Becoming alec

Alec always thought she was a lesbian. She got thrown out of her house for it as a teenager, in fact. But when she moves to Chicago she begins a journey of self- discovery that leads to a place that she never imagined possible. She discovers that she isn’

Boken kan bestilles hos Amazon her .

Her kan du finne mange flere bøker. Se her 

Vi i Harry Benjamin ressurssenter jobber for personer som opplever kjønnsdyfori. Eller opplever det som veldig ofte blir omtalt på folkemunne et behov for å skifte kjønn, født i feil kropp. Noen bruker også transseksuelle, transkjønnet, trans, transperson. Dette er begreper vi ikke bruker. Disse begrepene oppleves som identitetskapende. På lik linje med andre som får en diagnose, så er ikke vi vår egen diagnose. Men vi har en diagnose.
Vi mener det er viktig at hver enkelt har en reel rett til egen definisjon. Derfor bruker vi i HBRS begreper som kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens, kjønnsidentitetsutfordringer, kjønnsmangfold og div. andre begreper som sier hva det handler om, ikke hvem man er. Så er det opp til den enkelte hva som passer for de.


Barn og ungdoms bøker

Prinsesse Ivar

Barn går ofte med vanskelige tanker inne i seg. Denne boka handler om å tørre å prøve ut slike tanker på veien til å finne ut hvem man er. Identitet handler om hvem vi forstår oss selv som, og om hvordan vi blir forstått av andre. I boka møter vi en gutt med et stort ønske. Hva vil skje hvis han prøver det ut? Målet med historien er at det skal skape mindre fordommer og mer toleranse i samfunnet vårt, at en skal kunne tørre å være den en er

Boken kan bestilles hos Haugenbok her .

Noa har en hemlighet

Barn går ofte med vanskelige tanker inne i seg. Denne boka handler om å tørre å prøve ut slike tanker på veien til å finne ut hvem man er. Identitet handler om hvem vi forstår oss selv som, og om hvordan vi blir forstått av andre. I boka møter vi en gutt med et stort ønske. Hva vil skje hvis han prøver det ut? Målet med historien er at det skal skape mindre fordommer og mer toleranse i samfunnet vårt, at en skal kunne tørre å være den en er

Boken kan bestilles hos Haugenbok her .

Vi skulle vært løver

En ny jente i klassen! Malin er spent. Kanskje er det en ny bestevenninne? Kanskje er hun en superjente som kan hamle opp med Sarah og de andre som bestemmer i klassen? Men da den nye jenta begynner, er hun svært sjenert. Malin forsøker å bli kjent med henne, men Leona er ikke enkel å komme inn på.Det viser seg at hun skjuler en hemmelighet, en hemmelighet som blir brutalt avslørt i gymgarderoben. Leona er født i feil kropp! Da får Malin får en ny utfordring: Er hun modig nok til å forsvare den som er utstøtt av alle de andre?

Boken kan bestilles hos Haugenbok her .

Jeg er ikke

En jente opplever en nestenulykke i New York, og brått husker hun ikke hvem hun er, hvordan og hvorfor hun har havnet der. Det eneste sporet hun har, er et sett nøkler og et krøllete brev adressert til broren som hun finner i jakkelomma.

Og så treffer hun Sam som bare gjør forvirringen enda større: “Jeg, Samuel Burns, måtte på tro og ære love at jeg aldri, aldri skulle snakke om broren din, og dette løftet har jeg tenkt å holde.”

Hva er det som er så hemmelig at hun nesten tok livet av seg?

En innsiktsfull og intens historie om det å se, om kjønnsidentitet, sannhet og løgn.

Boken kan bestilles hos Gyldendal her .

Luna

Regan’s brother Liam can’t stand the person he is during the day. Like the moon from whom Liam has chosen his female name, his true self, Luna, only reveals herself at night. In the secrecy of his basement bedroom Liam transforms himself into the beautiful girl he longs to be, with help from his sister’s clothes and makeup. Now, everything is about to change: Luna is preparing to emerge from her cocoon. But are Liam’s family and friends ready to welcome Luna into their lives?

Boken kan bestilles hos Amazon her .

Parrotfish

Parrotfish

When Angela cuts off her hair, changes her name to Grady, and begins to live as a boy, her family and friends have trouble accepting the change.

Boken kan bestilles hos Amazon her .

Almost perfect

Almost perfect

A small-town Missouri boy’s world is rocked when he falls for the new girl at school, and she eventually confesses that she is a biological male. Logan’s world is small, as is his mind at first, but throughout the book he grows to accept and love Sage for who—not what—she is. This remarkable book takes a hard look at the difficulties and pain experienced by young male-to-female transsexuals from an easily relatable perspective, as Julie Ann Peters did in Luna (Little, Brown, 2004). Logan is a conservative 18-year-old Everyman whose generic voice isn’t—and doesn’t need to be—anything special; although readers follow his growth, it is Sage’s story that is truly important. A remarkably “clean” book dealing with sexuality and identity, this is neither preachy nor didactic while directly challenging prejudice and intolerance. With realistic characters and situations, it is a first purchase for all high school collections, and could easily be given to middle school readers who are undaunted by its length.—Rhona Campbell, Washington, DC Public Library

Boken kan bestilles hos Amazon her .

Becoming alec

Becoming alec

Alec always thought she was a lesbian. She got thrown out of her house for it as a teenager, in fact. But when she moves to Chicago she begins a journey of self- discovery that leads to a place that she never imagined possible. She discovers that she isn’

Boken kan bestilles hos Amazon her .

Be who you are

Be who you are

Who You Are,” a children’s book starring a gender non-conforming child, Chicago writer Jennifer Carr tells the story of her family’s support for her son when he announced he feels like a girl inside.

Carr prefers the term “gender nonconforming” over “transgender” to avoid labeling Hope, whose feelings about gender could change going forward.

Boken kan bestilles hos Amazon her .

My princess boy

My princess boy

Dyson loves the color pink and sparkly things. Sometimes he wears dresses, and sometimes he wears jeans. He likes to wear his princess tiara, even when climbing trees. He’s a Princess Boy, and his family loves him exactly the way he is.

Inspired by the author’s son—and by the author’s own initial struggles to understand his choices—this is a story about unconditional love and one remarkable family. It is also a call for tolerance and an end to bullying and judgments, and a loving reminder that the world is a brighter place when we accept people for who they are.

Boken kan bestilles hos Amazon her .

10 000 dresses

10 000 dresses

Every night, Bailey dreams about magical dresses: dresses made of crystals and rainbows, dresses made of flowers, dresses made of windows. . . . Unfortunately, when Bailey’s awake, no one wants to hear about these beautiful dreams. Quite the contrary. “You’re a BOY!” Mother and Father tell Bailey. “You shouldn’t be thinking about dresses at all.” Then Bailey meets Laurel, an older girl who is touched and inspired by Bailey’s imagination and courage. In friendship, the two of them begin making dresses together. And Bailey’s dreams come true!

This gorgeous picture book—a modern fairy tale about becoming the person you feel you are inside—will delight people of all ages.

Boken kan bestilles hos Amazon her .

If you belive in mermaids

If you belive in mermaids.... don´t tell

Some things you just can’t say, even to your parents. “Dad, did you ever want to be a mermaid?” Nope. Don’t say it. Not if you’re a boy. You gotta keep it inside. Maybe thirteen-year-old Todd Winslow is the best diver at summer camp. If only diving could save him. Underwater is a much kinder world, a secret mermaid world that no one else can know about – not Dad, and definitely not Brad, the camp’s numero uno bad boy. Todd tries to fit in, playing nice with flirty model-wannabe Sylvie and shunning nature-nerd Olivia – but you can only fool people for so long. Brad is watching every move, ready to expose all that’s different about Todd. Then there’s the doll thing. And Dad finds out. How will Todd survive now? PRAISE FOR IF YOU BELIEVE IN MERMAIDS.DON’T TELL “.A welcome and courageous book that speaks out for young people to be true to who they are.” -Alex Sanchez, author of Rainbow Boys and So Hard to Say “Finally-a kid-friendly middle-grade novel that disputes the myth that there is just one way of being a boy.” -Catherine Tuerk, M.A., R.N., C.S., Nurse Psychotherapist ” … A refreshing look into the heart of a great kid who views the world through a slightly different lens.” -Kathleen Jeffrie Johnson, author of Target, The Parallel Universe of Liars, and Gone After winning the kindergarten jumping-rope contest, A. A. Philips grew up to become a writer, therapist, and teacher of literature with degrees from Middlebury, Harvard, and the University of

Southern Maine.

Boken kan bestilles hos Amazon her 

Vi i Harry Benjamin ressurssenter jobber for personer som opplever kjønnsdyfori. Eller opplever det som veldig ofte blir omtalt på folkemunne et behov for å skifte kjønn, født i feil kropp. Noen bruker også transseksuelle, transkjønnet, trans, transperson. Dette er begreper vi ikke bruker. Disse begrepene oppleves som identitetskapende. På lik linje med andre som får en diagnose, så er ikke vi vår egen diagnose. Men vi har en diagnose.
Vi mener det er viktig at hver enkelt har en reel rett til egen definisjon. Derfor bruker vi i HBRS begreper som kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens, kjønnsidentitetsutfordringer, kjønnsmangfold og div. andre begreper som sier hva det handler om, ikke hvem man er. Så er det opp til den enkelte hva som passer for de.